Připomínky k novele lex Ukrajina

Konsorcium se stalo připomínkovým místem pro další připravovanou novelu Lex Ukrajina, která má vstoupit v platnost na začátku ledna 2023.

Připomínky k novele byly vypořádány a míří na legislativní radu Vlády a poté na Vládu. Současný stav návrhu a vypořádání našich připomínek:

  • dočasná ochrana bude prodloužena o rok (do 31. 3. 2024), registrace k prodloužení bude probíhat od 1. ledna do 31. března 2023, na základě registrace budou uprchlíci vyzváni k návštěvě poboček OAMP k vylepení nového vízového štítku (v konkrétním termínu). Vylepování štítků bude probíhat do 30. 9. 2023. Úspěšná registrace bude podmíněna vyplněním adresy pobytu a adresy školy u školou povinných dětí (s touto podmínkou jsme nesouhlasili, ale neúspěšně);
  • návrh zkrátit finanční podporu nouzového ubytování na 150 dní byl z aktuální novely vypuštěn – připomínky proti návrhu byly akceptovány, děkujeme vám všem, kdo jste je také vyjádřili. Obdobný návrh ovšem bude připraven pro následující novelu, podpoříme, aby byl součástí komplexnějšího přebudování systému podpory ubytování;
  • přestup na jiné pobytové tituly, který jsme navrhovali, nebude zatím osobám s DO umožněn – jedním z důvodů je zájem Ukrajiny, aby se uprchlíci po válce vrátili domů;
  • novela nadále systémově neřeší úhradu zdravotního pojištění pro vyjmenované zranitelné skupiny (osoby s handicapem, osoby hospitalizované, těhotné ženy, pečující osoby, které nemohou být samy zaměstnány), což jsme v připomínkách požadovali. Budeme usilovat o to, aby byl návrh úhrady zdravotního pojištění zranitelných osob vypracován a stal se součástí další plánované novely Lex Ukrajina; podobně jako i komplexní návrh sociálního zabezpečení ve formě příspěvků na bydlení nebo příspěvku na péči pro zranitelné osoby;
  • soudní přezkum rozhodnutí o neudělení dočasné ochrany zůstává nadále vyloučen – jak již opakovaně rozhodly soudy, vyloučení soudního přezkumu není v souladu s evropským právem. Návrh novely jde na vládu v tomto bodě s rozporem. O možnost přezkumu nepřijatelnosti dočasné ochrany budeme dále usilovat;
  • Lex Ukrajina legislativně zakotví, že občané Ukrajiny nemohou žádat o jiný pobytový status, než je dočasná ochrana (na území ČR ani zastupitelských úřadech) – s tím nadále nesouhlasíme, domníváme se, že toto opatření může být řešeno usnesením Vlády, které lze snáze revokovat, než zákon.