Právní analýza: pozměňovací návrh k novele cizineckého zákona

Obsáhlý návrh zavádí neodůvodněné restrikce pro pobyt rodinných příslušníků občanů ČR ze zemí mimo EU, navrhuje výrazné překážky v již ztíženém přístupu zahraničních pracovníků na trh práce a snaží se zrušit demokratický dohled soudů nad rozhodnutími Ministerstva vnitra.

Právní analýza ke stažení

Více informací zde.