POLICY BRIEF: Migrace v kontextu demografických trendů

Jak Česká republika, tak téměř všechny další členské státy Evropské unie se potýkají s dlouhodobým poklesem porodnosti a stárnutím populace. V současné době je pozitivní míra migrace klíčovým korektivem tohoto trendu a důvodem, proč počet obyvatel EU nestagnuje či neklesá, ale naopak mírně roste. Dostupné prognózy předpovídají podstatné zhoršení demografické situace v následujících desetiletích, s potenciálně závažnými důsledky pro vývoj na trhu práce i pro systémy sociálního zabezpečení.

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty zveřejňuje policy brief analyzující téma migrace v kontextu evropských i českých demografických trendů. Materiál má ambici na základě práce s veřejně dostupnými daty obohatit veřejnou a politickou diskuzi o obvykle absentující, ačkoliv z hlediska praktické politiky zásadní hledisko.
„Všechny unijní státy se v současnosti potýkají s poklesem porodnosti a stárnutím populace. Jak v případě ČR, tak EU jako celku je pozitivní míra migrace příčinou, proč zatím nezaznamenáváme úbytek obyvatel. Přicházející migranti a migrantky jsou tradičně významně mladší než původní obyvatelé a představují žádanou pracovní sílu. Důsledná práce s demografickými údaji je nezbytnou podmínkou pro správné nastavení migrační politiky v dalších letech a dekádách. Bezpečnostní nebo kulturní hlediska k tomu zákonitě stačit nemohou.“
Celý policy brief s názvem Migrace v kontextu evropských a českých demografických trendů si můžete stáhnout zde.