Podivejte se na naši výročku za rok 2016

Výroční zpráva Konsorcia za rok 2016 je konečně venku! Podivejte se co jsme všechno za loňský rok udělali a zjistěte něco víc o našich členských organizacích a našich společných aktivitách.

Rok 2016 znamenal pro Konsorcium nejen řadu nejistých momentů, ale i velkých pozitivních změn. Posílili jsme propojení s různými státními, neziskovými a soukromými subjekty ve snaze přivést větší diverzitu do dialogu o migraci a poskytnout lepší a efektivnější podporu pro naše členské organizace. V září tohoto roku Konsorcium začalo realizovat dvouletý projekt Evropského sociálního fondu, který zajistil rozšíření personálních kapacit organizace a vysokou úroveň stability.

V roce 2016 jsme se v Konsorciu snažili rozvíjet právě ty sféry, které se v předchozím roce ukázaly jako nedostačující – advokační a komunikační aktivity. Věříme, že i přes finanční a personální fluktuaci v tomto roce se nám v těchto dvou oblastech podařilo rozvinout jak vlastní dovednosti, tak dovednosti našich členů a upevnit jméno a pozici Konsorcia jako respektovaného partnera pro státní správu, zástupce samospráv a médií.

Koukněte na celou zprávu v sekci Výroční zprávy nebo níže: