Nová publikace o integrační praxi v ČR

Konsorcium přichází s novou publikací s názvem "Integrace cizinců v Česku z pohledu nevládních organizací", jejíž ambicí je nabídnout praktický vhled do různých aspektů života cizinců pobývajících v ČR a představit celou škálu oblastí, kterých se problematika integrace může dotýkat.

Publikace se věnuje otázkám začleňování cizinců do české společnosti, tedy problematice integrace. Jedná se o oblast, která úzce souvisí s aktuálně velice diskutovaným tématem migrace a vlivem konstantně narůstajícího počtu cizinců v naší zemi sama postupně nabývá na významu jakožto důležité společenské téma na mnoha úrovních. Dotýká se totiž při nejmenším půl milionu osob, pobývajících na území ČR v postavení cizinců, s oprávněným přechodným, dlouhodobým či trvalým pobytem, a pocházejících ze zemí EU i mimo ní.

V souladu s posláním Konsorcia bylo smyslem publikace sebrat zkušenosti jeho členských organizací a v jednotné podobě je zprostředkovat profesionálům, kteří se s problematikou integrace cizinců setkávají spíše okrajově, například z úřadů práce, městských úřadů, podniků zaměstnávajících zahraniční pracovníky atp. Vedle úředníků a personalistů může být vhodná pro studenty sociální práce a odbornou veřejnost, jakož i pro nové pracovníky neziskových organizací pracujících s migranty.

Východiskem pro výběr témat byly četné debaty pracovníků Konsorcia s veřejností i zainteresovanými subjekty během tzv. migrační krize v Praze i v regionech, na jejichž základě v průběhu dvou let sbírali podněty, zkušenosti a příklady z praxe a vytvářeli strukturu publikace s tím záměrem, aby tato co nejkomplexněji shrnovala proces integrace v ČR. Na tvorbě materiálu se tak podílelo 16 autorek z 13 členských organizací Konsorcia.

 

Celý text publikace můžete stáhnout zde.

 

Vznik publikace byl umožněn díky podpoře Evropského sociálního fondu v rámci projektu „Společně a lépe.“