NEWSLETTER: krize ukazuje migranty v příznivém světle

Krize odhaluje nové souvislosti. Ukazuje například, jak je přítomnost migrantů pro českou společnost přínosná, často i nepostradatelná.

Českou republiku muselo v souvislosti s covidem-19 opustit mnoho zahraničních pracovníků, což ochromilo stavebnictví, zemědělství i další odvětví. Náhrada se nehledá snadno. K tématu přinášíme pár čísel, odkazy na zprávy v médiích a jedno apelativní zamyšlení.

Cizinci, kteří zůstali v ČR, podobně jako příslušníci národnostních menšin – tedy skupiny, které bývají českou společností vnímány jako cizorodý prvek, – dnes v boji s pandemií často dokazují velkou obětavost a sounáležitost s českým prostředím. Zeptali jsme se pěti výrazných žen původem z Ukrajiny, Běloruska, Jemenu, USA a Mongolska, jak současnou situaci prožívají. Doufáme, že jejich odpovědi inspirují další autory k hlubším sondám.

OBSAH

1) DVANÁCT PROCENT: úvaha nad pracovními výkazy cizinců 

2) Z CIZINCŮ NAŠINCI: pět momentek z času pandemie

3) Další oznámení, zajímavosti a publikace

 

celý Newsletter IV/ 2020 ZDE