Několik užitečných odkazů z portálu Praha metropole všech ke vzdělávání žáků s OMJ

Aktualizovaný přehled zpracovaný Magistrátem hl. m. Prahy pro městské části a užitečný všem, kdo se setkávají s problematikou vzdělávání dětí s migrační zkušeností a s odlišným mateřským jazykem.

Desatera pro ředitele a pedagogy ZŠ k tématu vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

– Organizace META, o.p.s. zaktualizovala tzv. desatero pro pedagogy a desatero pro ředitele ZŠ. Jedná se o dokumenty se základními informacemi k tématu práce se žáky s OMJ. Oba dokumenty jsou volně ke stažení na webu Praha – metropole všech:

Desatero podpory dětí s OMJ v MŠ

– Dále jsme ve spolupráci s organizací META, o.p.s. nechali nově zpracovat podobný dokument URČENÝ pro mateřské školy. I zde se mohou pracovníci a pracovnice MŠ dozvědět informace a odkazy na dokumenty k tématům jako je komunikace s rodiči, adaptace a komunikace s dítětem, jazyková podpora či informace ke vzdělávání pedagogů apod. I tento dokument je ke stažení v příslušné sekci s dokumenty pro odborníky na webu Praha metropole všech:

 

Na webu Praha metropole všech naleznete i další užitečné dokumenty vztahující se k oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ:

 

Aktuální informace k nabídce služeb a podpory NPI ČR pro školy v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ

  • ADAPTAČNÍ KOORDINÁTOŘI – Nově budou tyto služby poskytovány nejen žákům s odlišným mateřským jazykem nově příchozím od začátku roku 2021, ale také těm, kteří přišli do ČR i dříve, ale vlivem současné situace ztratili kontakt se školou a potřebují individuální zacílenou podporu
  • Bezplatné tlumočnické a překladatelské služby pro MŠ, ZŠ, SŠ a poradenská zařízení

Více informací k této věci i dalším službám NPI ČR naleznete na tomto odkazu.