Migranti? Jsme to i my!

Migrační a uprchlická krize nám za uplynulý rok ukázala mnohé o každém z nás. V reakci na atmosféru ve společnosti vznikla platforma {jsme to my}, která sdružuje jednotlivce a organizace zabývající se tématem migrace. U příležitosti Mezinárodního dne migrantů pořádá platforma v pátek 16.12. od 18:30 v prostoru KINO64 u Hradeb na Praze 1 ve spolupráci s kancelářemi IOM a OSN v ČR večer pro zaměřený na téma migrace, na kterém se budou promítat filmy, diskutovat i tančit. Představena bude i mediální kampaň {jsme to my}, která aktivity platformy doprovází.

Migrace byla v uplynulém roce jedním z hlavních témat ve veřejné diskuziNucená migrace ale dosáhla dosud nevídaných rozměrů. Počet lidí na útěku před násilím přesáhl 65 milionů. Konflikty nutí lidi vydat se na útěk za bezpečím do jiných částí své země nebo překročit hranice a stát se uprchlíky či žadateli o azyl. Další žijí v dlouhodobém exilu, protože řešení vleklých konfliktů je v nedohlednu. Ve světě je víc než 21 milionů uprchlíků, 3,2 milionu žadatelů o azyl a téměř 41 milionů vnitřně vysídlených.

 Pár faktů o migraci  

  • Celkový počet mezinárodních migrantů se od roku 2000 zvýšil z 175 milionů na současných 244 milionů (podíl migrantů na světové populace ale zůstává vice méně stejný, 3 procenta světové populace).
  • Migrace je nyní rozprostřena mezi více států. Do top 10 cílových zemí dnes míří méně migrantů než v roce 2000.
  • V období od 1980 do 2010 se zdvojnásobil podíl vysokoškolsky vzdělaných imigrantů přicházejících do rozvinutých zemí na přibližně 40%.
  • Jeden z deseti migrantů je dítě.

Oslava Mezinárodního dne migrantů proběhne v Praze v rámci večera nazvaného

„Jsme to my – i o Vánocích“, od 18:30 v prostoru KINO64 U hradeb v  Mostecké ulici.

Zahájí ho projekce krátkého filmu The Lost Thing z roku 2011, který byl oceněn Oscarem za nejlepší krátký animovaný film. Následovat bude diskuse s migranty žijícími v České republice a představení kampaně Jsme to my. Dále zahraje kapela Shum Davar, která publikum zahřeje svou energickou směsicí klezmeru, balkánského folkloru a reggae. O afterparty se postará DJ Shalina aka Zuzana Fuksová – polovina dívčího rapového dua ČOKO VOKO. Na místě bude také možnost během tiché aukce zakoupit originální obrazy malířky Lény Brauner a podpořit tak organizace pracující s migranty a uprchlíky.

Najdete detaily akci i na Facebooku.

Kdo jsme my a kdo jsou oni?

„Promítneme krátké doku-spoty, které pro naši platformu vytvořil režisér a dokumentarista Ivo Bystřičan. Zachycují reálné situace, které jsme zmapovali na ulicích českých měst a doufáme, že nejenom pobaví, ale také donutí k zamyšlení nad základní otázkou, kterou si pokládáme – co to vlastně znamená ‚jsme to my‘?“ vysvětluje Marie Heřmanová z Nadace OSF Praha, koordinátorka platformy.

„Na zářijovém summitu OSN pro uprchlíky a migranty byla vyhlášena globální kampaň TOGETHER (Společně). Jednomyslně se k ní hlásilo všech 193 členských států s cílem povzbuzovat projevy podpory a solidarity s migranty a uprchlíky. Na realizaci kampaně budou spolupracovat státy, soukromý sektor i občanská společnost,“ říká vedoucí informační kanceláře OSN v Praze Michal Broža.

Večer „Jsme to my – i o Vánocích“ pořádají nevládní organizace (Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, Sdružení pro integraci a migraci, Nadace OSF Praha) ve spolupráci s mezinárodními organizacemi zastoupenými v ČR (Mezinárodní organizace pro migraci a Informační centrum OSN v Praze).

 

Co je mezinárodní den migrantů?

Dne 4. prosince 2000 vyhlásilo Valné shromáždění OSN 18. prosinec za Mezinárodní den migrantů v reakci na rostoucí počet migrantů ve světě. Datum bylo zvoleno proto, že v ten den v roce 1990 byla v OSN přijata Mezinárodní úmluva o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin (A/RES/45/158). Současnými výzvami migrace se zabýval zářijový Summit OSN pro uprchlíky a migranty.