Mainstreaming integrace cizinců na úrovni městských částí

Jak prostřednictvím veřejných akcí přispívat k pestré a soudržné společnosti.

Příručka vytvořená odborníky společnosti Člověk v tísni pro Magistrát hlavního města Prahy je určena městským částem, ale může být užitečná všem obcím, na jejichž území žije více cizinců a které by rády přispěly k jejich začlenění do života komunity. Autorky nabízejí praktické rady, tipy a příklady dobré praxe, s jejichž pomocí lze veřejné akce zpřístupnit a učinit atraktivnější i pro cizince. Velmi důležité je například odbourávání jazykové bariéry, zvyšování informovanosti a posilování oblastí společného zájmu.

Celá příručka je ke stažení zde:

Soubor doporučení – Mainstreaming integrace cizinců v akcích pro veřejnost