K 60. výročí EU organizace volají po věcné debatě o migraci a lidských právech

K 60. výročí EU organizace volají po věcné debatě o migraci a lidských právech

U příležitosti 60. výročí existence Evropské unie zasílají evropské neziskové organizace otevřený dopis čelním představitelům svých zemí a připomínají význam hodnot a práv, které Evropskou unii spojují. V České republice se k výzvě připojily organizace CARE Česká republika, Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR a Sdružení pro integraci a migraci.

České organizace v otevřeném dopise adresovaném předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi upozorňují na vzrůstající xenofobní populismus v Evropě a vyzývají českou vládu, aby se k migraci postavila čelem a nedovolila, aby krize vykolejovala evropský projekt. „V době, kdy v Evropě narůstá vliv populistických politiků, se musíme o migraci bavit věcně a nedovolit, aby strach, populismus a všudypřítomné dezinformace evropský projekt zničily,“ říká Anna Dumont, koordinátorka Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.

Členské státy EU nemohou očekávat, že země jako Turecko, Jordánsko a Libanon budou hostit miliony uprchlíků, když samy vyhánějí uprchlíky a migranty za hranice Evropské unie a vystavují tak tisíce lidí ohrožení života v oblastech nekontrolovaného konfliktu. „Nesmíme podléhat krátkozrakým populistickým řešením a uzavírat hranice na úkor podpory lidí v nouzi. Lidem, kteří byli nuceni opustit své domovy v důsledku katastrof, je naší povinností poskytnout okamžitou pomoc k záchraně života, práv i jejich lidské důstojnosti. Apelujeme také na to, aby se prosazovala dlouhodobá řešení pro předcházení těchto katastrof,“ říká Jan Koubek Kejzlar z CARE ČR.

Evropský závazek vůči mezinárodnímu právu a lidským právům by měl být na prvním místě. Neziskové organizace proto vyzývají vládu, aby začala migrační krizi konstruktivně řešit. Žádají zásadové řešení, které bude vycházet z faktů, nikoli z populistické rétoriky nebo takzvaných alternativních faktů.

 „V době, kdy v Evropě narůstá vliv populistických politiků, se musíme o migraci bavit věcně a nedovolit, aby strach, populismus a všudypřítomné dezinformace evropský projekt zničily,“ říká Anna Dumont z Konsorcia

Je třeba hledat udržitelné, dlouhodobé migrační strategie, jež zaručí úctu k lidským právům. „Migrace je přirozený jev, který Evropa zná odnepaměti. Pokud rezignujeme na lidská práva a morální povinnost, zpronevěříme se evropskému projektu jako takovému,“ dodává Magda Faltová ze Sdružení pro integraci a migraci. Na vrcholu evropské agendy musejí zůstat také další palčivé globální problémy, kterými jsou konflikty a nestabilita, chudoba, nerovnost a změny klimatu.

Na prahu 60. výročí Evropské unie vznášejí neziskové organizace po celé Evropě požadavek, aby byli vedoucí představitelé států skutečnými vůdci budoucnosti. Pouze Evropa, která hájí práva každého člověka bez výjimky, bude Evropou, na kterou můžeme být hrdí.  

Kontaktní osoby:

CARE Česká republika:  Ema Stašová, ema.stasova@care.cz

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR: Anna Dumont, dumont@migracnikonsorcium.cz

Sdružení pro integraci a migraci: Magda Faltová, faltova@refug.cz

 

Ke stažení:

TZ_Apel NNO k 60. výročí EU

Otevřený dopis premierovi