Informace k řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR v období 18. 5. – 16. 7. 2020

Nouzový stav vyhlášený vládou ČR v souvislosti s pandemií COVID-19 byl ukončen 17. 5. 2020.

Po skončení nouzového stavu platí po přechodnou dobu 60 dnů (tj. do 16. 7. 2020) následující postup dotčených státních orgánů řešících pobytové záležitosti cizinců

Informace_k_reseni_pobytovych_zalezitosti_cizincu_na_uzemi_CR_od_18-05-2020_do_16-07-2020

 

Další upozornění:

  • Všechny žádosti o pobytová oprávnění zasílané na pracoviště Ministerstvo vnitra musí být vlastnoručně podepsány. Žádosti musí být zaslány poštou nebo prostřednictvím datové schránky – nelze zaslat e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu. K žádostem zaslaným prostým e-mailem nebude přihlíženo.

 

  • Přes všechna opatření a změny zůstává povinnost mít vždy platné zdravotní pojištění.

 

  • Z preventivních důvodů není cizincům po dobu 14 dnů po příjezdu na území ČR umožněn vstup na pracoviště ministerstva vnitra.

 

 

  • Aktuálně se pro MV většina věcí řídí Ochranným opatřením – omezení překročení státní hranice ČR od 18. května 2020, které spadá pod Ministerstvo zdravotnictví a naleznete ho zde

 

  • Podrobnosti o vstupu na území jsou zpracovány zde v bodě 2. Zvláště doporučuji věnovat pozornost přehledovým tabulkám zdezde.

 

  • Doporučujeme pro vstup sledovat i stránky Ministerstva zahraničních věcí zejména zde.