Fungování pobytových pracovišť ministerstva vnitra s účinností od  22. října 2020

V souvislosti s aktuálními epidemiologickými opatřeními vyhlášenými vládou ČR pro návštěvu pobytových pracovišť ministerstva vnitra s účinností od  22. října 2020 platí následující:

–          Přístup na pobytová pracoviště bude umožněn pouze předem objednaným klientům.

–          Dosavadní objednávky zůstávají v platnosti.

–          Nové objednávky budou umožněny pouze na nezbytné úkony, kterými jsou zejména:

               o   registrace po příjezdu

               o   zpracování biometrických údajů

               o   výdej pobytových oprávnění

               o   vydání překlenovacího štítku, pouze pokud bude předložena letenka/jízdenka, která osvědčí neodkladnost takového úkonu

               o   příjem žádostí o:

  • dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území
  • povolení k dlouhodobému pobytu navazující na dlouhodobé vízum
  • pobytová oprávnění pro děti narozené na území ČR

 

Bez předchozího objednání nebude přístup na pracoviště umožněn!

 

Objednání je možné telefonicky nebo online na https://frs.gov.cz , pokud je online objednání na dané pracoviště k dispozici.

 

VŠECHNA OSTATNÍ PODÁNÍ ZASÍLEJTE POŠTOU NA ADRESU MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO PRACOVIŠTĚ NEBO DO DATOVÉ SCHRÁNKY MV ČR (6bnaawp).

 

Další informace pro cizince na stránkách MV