E-kurzy češtiny během nouzového stavu zdarma

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje zpřístupnilo samostudijní e-learningové kurzy, které jsou za běžných okolností k dispozici jen osobám registrovaným v projektové výuce.

Zpřístupněna je samostatná část e-learningu určená k procvičování gramatiky a slovní zásoby. Moduly obsahují interaktivní cvičení různého druhu (bez vysvětlení jevů). Slouží jako podpora při samostudiu češtiny a přístupná budou po celou dobu nouzového stavu.