Evropský akční plán integrace a inkluze 2021-2027

Evropský akční plán integrace a inkluze 2021-2027

Evropská komise publikovala v listopadu 2020 nový Akční plán v oblasti integrace a inkluze na roky 2021-2027. Odkaz na základní text a další související dokumenty a materiály naleznete zde: