Doprovázení umírajících v různém kulturním prostředí

Odcházení ze života patří k situacím, kdy se mohou s novou silou projevit kulturní a náboženské kořeny, a to i u lidí, kteří prožili velkou část života mimo svou zemi původu a v odlišných kulturních podmínkách. Domácí hospic cesta domů věnoval této problematice velmi zajímavý webinář.

Vedoucí podpůrných služeb Cesty domů a psychosociální pracovník Pavel Duba, který webinář vedl, popsal specifika odcházení v ukrajinské, romské a vietnamské komunitě a výklad doplnil kazuistikami ze své praxe. Vzhledem k demografickému vývoji bude zřejmě problematika stárnutí, péče v nemoci a umírání v migrační komunitě nabývat na významu – je to velké pole pro práci interkulturních pracovníků.

Doporučená literatura:

HÁJEK, Marcel a BAHBOUH, Charif. Muslimský pacient: principy diagnostiky, terapie a komunikace: manuál o zásadách medicínského přístupu pro české či slovenské lékaře a zdravotníky praktikující v zemích islámu. 1. vydání. Praha: Grada, 2016.

KUTNOHORSKÁ, Jana. Multikulturní ošetřovatelství pro praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013.

ONDRAČKA, Lubomír et al. Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. 2. vydání. V Praze: Cesta domů, 2017.

TÓTHOVÁ, Valérie a kol. Kulturně kompetentní péče u vybraných minoritních skupin. 1. vyd. Praha: Triton, 2012.

RALBOVSKÁ, Rebeka. Multikulturní přístup pro pomáhající profese. Vyd. 2., dopl. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2010.

Rituály smrti =  Death rituals. Praha: Národní muzeum, 2014.

VAN GENNEP, Arnold. Přechodové rituály: systematické studium rituálů. Praha: Portál, 2018.

 

Další zdroje:

https://vltava.rozhlas.cz/smrt-ucitelkou-zivota-aneb-o-odchodu-a-jeho-prijimani-v-ruznych-kulturach-7674643

https://www.prohuman.sk/socialna-praca/umirani-a-smrt-z-multikulturni-perspektivy%E2%80%93vychodiska-pro-zdravotne-socialni-praci

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10396652416-brana-smrti/dily/

https://apostol.webnode.cz/o-smrti/umirani-a-smrt-z-pohledu-ruznych-nabozenstvi-/