Žádost o vyjádření podpory dohodě z Malty

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, které sdružuje 17 organizací občanské společnosti, jež se dlouhodobě věnují přímé práci s cizinci v České republice, podporují je v integraci a zasazují se o ochranu jejich lidských práv, se připojuje k prohlášení a výzvě Caritas Europa a apeluje na českou vládu, aby byla solidární a připojila se k signatářům dohody z Malty o dočasném mechanismu přerozdělování žadatelů o azyl zachráněných na moři.

 

V reakci na kritickou humanitární situaci uprchlíků zachráněných na moři a setrvávajících na lodích po uzavření italských a maltských přístavů se Francie, Itálie, Německo a Malta 23. září dohodly na dobrovolném dočasném mechanismu přerozdělování žadatelů o azyl zachráněných na moři. Caritas Europa, katolická síť 49 organizací bojujících proti chudobě a za důstojné podmínky pro život lidí, v reakci na toto vstřícné gesto vydala prohlášení, v němž vítá první kroky k solidaritě členských států EU vůči žadatelům o azyl zachráněným na moři a vzájemné solidaritě členských států EU a vyzývá další státy, aby se k mechanismu připojily. Prohlášení je směřováno Radě pro spravedlnost a vnitřní věci složené z ministrů resortů vnitra a migrace členských států EU, na jejímž zasedání 7. a 8. října 2019 se má tato dohoda prezentovat.

Caritas Europa v prohlášení zdůrazňuje, že přes dílčí nedostatky je tato dohoda prvním krokem k solidaritě a sdílení odpovědnosti členských států ve snaze rychle vylodit a dopravit žadatele o azyl zachráněné na moři na bezpečné místo. Nový relokační mechanismus by mohl ukončit vleklá vyjednávání o přijímání žadatelů o azyl, během nichž i ti nejzranitelnější z nich včetně těhotných žen a malých dětí trpí v nehumánních podmínkách.

Caritas Europa v prohlášení připomíná, že záchrana lidských životů na moři je morální a právní povinností. Neziskové organizace a jedinci, kteří pomáhají zachraňovat životy na moři, by proto neměly být kriminalizováni. Snaha dostat lidi v ohrožení do bezpečí by měla stát na prvním místě a převážit nad politickými hrami. Po vylodění by žadatelům o azyl měly být zajištěny důstojné podmínky a spravedlivá a efektivní azylová procedura, aniž by byli vystavováni detencím či jim byla jiným způsobem krácena práva.

Caritas Europa podtrhává význam dalších snah, které povedou k dosažení stálé a udržitelné solidarity a sdílení odpovědnosti o azylu napříč Evropou. Dohoda z Malty je prvním krokem tím správným směrem a Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR spolu s Caritas Europa žádá českou vládu, aby dohodu podpořila. Oproti evropskému relokačnímu programu je nynější mechanismus dobrovolný. Jeho aktivní podporu v červenci signalizovaly i další státy jako je Portugalsko, Lucembursko, Chorvatsko, Litva, Finsko a Irsko. Pokud se k nim Česko připojí, využije tak cenné příležitosti ukázat Evropě naši vstřícnější tvář. Na základě dlouhodobé zkušenosti s prací s žadateli o azyl v ČR můžeme s důvěrou říci, že Česká republika je na přijetí a integraci části těchto žadatelů připravena.

Tato žádost byla jménem Konsorcia zaslána 4. října 2019 Ministerstvu zahraničních věcí ČR jako DOPIS