Výzkum: Studium a život v ČR očima zahraničních studentů

V České republice studuje okolo 47 000 zahraničních studentů (přibližně 16% celkového počtu vysokoškoláků), jejich počet narůstá a internacionalizace vysokoškolského studia patří mezi strategické priority českého školství

Proč si současní zahraniční studenti vybrali právě ČR, jaké obory zvolili a jak jsou spokojeni se životem ve škole, na kolejích i celkově v českém prostředí si můžete přečíst ve VÝZKUMNÉ ZPRÁVĚ, kterou zpracoval Dům zahraniční spolupráce – DZS, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a agentura Study in the Czech Republic.

Mezi hlavní zjištění patří, že Česká republika je tradičně atraktivní destinace hlavně pro studenty ze Slovenska a post-sovětského prostoru, ale nově také z Číny, Íránu nebo Indie.

Studenti jsou se studiem převážně spokojeni, ale s výjimkou Slováků se příliš nedaří začleňování do místní komunity: „Studenti sice cítí sounáležitost navzájem (82 %), ale téměř třetina nepovažuje za přívětivou místní komunitu a ani svou vysokou školu.“