Výukové materiály pro ukrajinské děti

Na této stránce najdete připravené výukové materiály od českých učitelů pro ukrajinské děti. Autoři je věnují českým učitelům, kterým přijdou do třídy ukrajinské děti. Ukrajinským učitelům, kteří budou děti učit ve speciálně zřízených ukrajinských třídách. Vychovatelům a asistentům, kteří budou s dětmi trávit čas v různých zařízeních. Dospělým, kteří se jakkoliv budou těmto dětem snažit zpříjemnit čas v České republice.

На цій сторінці ви знайдете підготовлені навчальні матеріали від чеських вчителів для українських дітей. Ми б хотіли, щоб вони обслуговували чеських вчителів, яких відвідують українські діти. Українські вчителі, які навчатимуть дітей у спеціально створених українських класах. Вихователі та помічники, які будуть проводити час зі своїми дітьми в різних закладах. Дорослі, які зроблять усе, щоб цим дітям у Чехії було приємніше.

LINK: zde

homepage stránky: www.ucitelnice.cz