Uznávání školní docházky mezi ČR a UKR

Vyvracíme poplašnou zprávu o nutnosti pokračovat ve studiu podle ukrajinských osnov. České a ukrajinské ministerstvo školství uzavřely dohodu o vzájemném uznávání školní docházky a domluvily se na podobě jednotného potvrzení, které bude dětem po návratu na Ukrajinu uznáno.

HOAX: Ukrajinské děti musí absolvovat výuku podle ukrajinských osnov – distančně nebo prezenčně s ukrajinskými pedagogy – jinak jim nebude uzavřen ročník. Je proto vhodné je odhlásit z české školy a věnovat úsilí ukrajinské výuce. 

Důsledek hoaxu: šíří se nejistota mezi ukrajinskými rodiči a objevily se i pokusy o odhlášení z české školy

Realita:

Striktně podle zákona platí povinná školní docházka v české škole i pro všechny děti cizince, kterým bylo uděleno jakékoli vízum k pobytu nad 90 dnů, a to ode dne udělení tohoto víza. Povinnost se tedy vztahuje i na ukrajinské děti, kterým byla v ČR udělena dočasná ochrana. Nicméně v současné situaci MŠMT metodicky stanoví, že rodiny mají prostor na adaptaci a povinnost školní docházky vyvstane se všemi důsledky až od 1. září 2022. Zároveň MŠMT doporučuje, aby děti do školy nebo adaptační skupiny nastoupily co nejdříve, učily se česky a co nejrychleji se zapojily do běžné výuky.

Při odjezdu žáka zpět na Ukrajinu bude českou školou vydáno Potvrzení o studiu. Ukrajinské školy následně po předložení Potvrzení o studiu budou uznávat žákům studium absolvované na území České republiky podle českého vzdělávacího systému

Jednotný dvojjazyčný formulář Potvrzení o studiu je k dispozici zde.

Zároveň platí, že Ukrajina žádá hostitelské země o podporu vzdělávání podle ukrajinských osnov – přehled doporučených materiálů je k dispozici zde: Educational Resources for Ukrainian Children (ukrajinsky); Educational Resources for Ukrainian Children (anglický překlad)

Міф: Українських дітей треба навчати за українською програмою – дистанційно чи особисто з українськими вчителями – інакше їх навчальній рік не буде закрито. Тому доцільно вилучити їх із чеської школи та присвятити час і зусилля українській моделі викладання.

Наслідок містифікації: серед українських батьків поширюється невпевненість і були спроби відмовитися від чеської школи.

Реальність:

Відповідно до закону, обов’язкове відвідування чеської школи також поширюється на всіх дітей іноземців, яким надано будь-яку візу на перебування понад 90 днів з моменту видачі цієї візи. Таким чином, зобов’язання також поширюється на українських дітей, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці. Однак у ситуації, що склалася, Міністерство освіти, молоді та спорту методично зазначає, що у сімей є можливості та простір для адаптації, а обов’язок відвідувати школу з усіма витікаючими не виникне до 1 вересня 2022 року. Тим не менш, Міністерство освіти, молоді та спорту наполегливо рекомендує дітям якнайшвидше вступити до школи, або адаптаційного центру, вивчати чеську, та приєднуватись до регулярного навчання.

При поверненні учня назад в Україну школою видаватиметься Підтвердження про навчання. Українські школи визнаватимуть освіту, отриману українськими учнями на території Чехії за  чеською системою освіти.

Єдиний двомовний бланк Підтвердження про навчання (бланк для скачування).

Водночас Україна просить країни перебування підтримувати освіту за українською програмою – перелік рекомендованих матеріалів знайдете тут.