TZ Platforma propojila téměř 30 000 nabídek pomoci se 400 organizacemi

Na centrální platformě Pomáhej Ukrajině ( www.pomahejukrajine.cz ) je již 29 432 nabídek pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny. K nabídkám má plný přístup 951 administrátorů z 398 organizací. Na část nabídek mohou reagovat i jednotlivci z řad veřejnosti. Platformu spravuje Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR. Cílem je soustředit co nejvíce hmotných i lidských zdrojů na jednom místě a zároveň přispět k jejich snadnému a zodpovědnému využívání. Platformu vyvinula a technicky zajišťuje společnost Contember.

Z Ukrajiny prchají před ruskou invazí miliony uprchlíků. Útočiště hledají zejména v sousedních státech jako Polsko, Slovensko a Rumunsko, ale míří také do České republiky, kde počet vydaných víz k 20. březnu překročil 200 tisíc. Česká společnost na situaci reaguje vlnou solidarity a nabízí nejrůznější formy pomoci. Platforma Pomáhej Ukrajině se nabídky snaží centralizovat a třídit, aby mohly být co nejlépe využity. Cílem je, aby se pomoc dostala až těm, kdo ji nejvíce potřebují – velmi často k ženám, dětem a seniorům, kterých z Ukrajiny přichází nejvíce. 

Jednotliví občané nebo spolky, firmy a organizace mohou do platformy zadat svoji nabídku pomoci skrze formulář na stránce https://www.pomahejukrajine.cz/nabidka. Potřebné jsou zejména tři hlavní okruhy podpory: ubytování (hlavně bezpečné a ideálně v délce několika měsíců), materiální pomoc (především hygienické potřeby, lůžkoviny, trvanlivé jídlo a školní pomůcky) a dobrovolnická i expertní pomoc (pro posílení oficiální pomáhající infrastruktury, ale i pro svépomocné skupiny. Zapotřebí jsou překlady a tlumočení, doprovody na úřady a do ubytování,  hlídání dětí, orientace na pracovním trhu aj.)

Všechny nabídky se na platformě okamžitě zobrazí. Část z nich je k dispozici otevřeně, například materiální pomoc, nebo nabídky překladatelů a tlumočníků. Některé z nabídek jsou s ohledem na bezpečnost donorů i uprchlíků uzavřené a přístup k nim mají pouze registrované pomáhající organizace, převážně nevládní organizace, obce a Krajská asistenční centra pomoci Ukrajincům. 

V tuto chvíli je velkou výzvou propojování nabídky a poptávky pomoci. Nabídek je mnoho, potřeb také neustále přibývá a situace se pro některé aktéry může jevit jako nepřehledná. Systém poptávání pomoci prostřednictvím organizací je trochu delší, je ale bezpečnější a doufáme, že tím bude i udržitelnější. Věříme, že tak přispějeme k hladkému průběhu usazování příchozích v české společnosti, což bude důležité nejen pro uprchlíky samotné, ale i pro udržení pozitivní atmosféry ve společnosti.

Před válkou na Ukrajině získalo v České republice mezinárodní ochranu něco málo přes sto osob ročně. Síť odborníků, kteří jsou zvyklí se zranitelnou skupinou uprchlíků pracovat, je proto velmi malá, a přestože se nyní snaží co nejrychleji posilovat kapacity, bude nějaký čas trvat, než se podaří vybudovat dostatečnou pomáhající infrastrukturu. Proto také všechny nabídky na platformě nejsou zpracovány okamžitě a teprve čekají na svou příležitost. Bude velmi důležité, aby dárci v této tranzitní fázi neztráceli nadšení a ochotu pomáhat.  

Jak říká ředitelka Konsorcia, Andrea Krchová:  “Díky Pomáhej Ukrajině se podařilo zmobilizovat ohromné hmotné i lidské zdroje. Nyní bude třeba, aby se stabilizovaly mechanismy pro jejich efektivní využívání. Stále platí, že těžiště odpovědnosti za zvládnutí současné situace  leží na státu, ale Pomáhej Ukrajině je podaná ruka občanské společnosti, která může doplnit to, co chybí, případně nabídnout nadstavbové služby. Ideální by bylo, aby se nyní na lokální úrovni propojily pomáhající organizace s donory a vedením obcí a vytvořily sítě, které dokáží reagovat na měnící se situaci – někdy posílí ubytovací kapacity, někdy překlenou výpadek stravování, podpoří uprchlíky hygienickými balíčky nebo ve spolupráci se školami zajistí vzdělávací a volnočasové aktivity. ”

Příkladem takového propojení je jednak platforma Pomáhej Ukrajině, která vznikla spojením jednotlivců, neziskových organizací a businessu, nebo projekt Stojíme za Ukrajinou (www.stojimezaukrajinou.cz,), což je praktický rozcestník z dílny dobrovolníků z organizace Česko.digital. 

V případě zájmu poskytnou zástupci Konsorcia podrobnější informace o fungování platformy, o nabídce členských organizací a o zkušenostech nevládního sektoru s integrací cizinců.

 

Ke stažení: TZ_Pomáhej Ukrajině _22.3.docx

Kontakt

Andrea Krchová, ředitelka Konsorcia

+420 777 231 668
krchova@migracnikonsorcium.cz

Lucie Kellnerová, koordinátorka

+420 774 099 296
kellnerova@migracnikonsorcium.cz