Tisková zpráva: Potvrzujeme připravenost nevládek na příchod uprchlíků z válečné Ukrajiny

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR potvrzuje připravenost svých členských organizací nabídnout hmotnou pomoc i poradenské a integrační služby pro uprchlíky z Ukrajiny. Díky již existující dobré praxi a vlně solidarity, která běží českou společností, není problém hmotně zabezpečit třeba i několik desítek tisíc osob na útěku. Výzvou bude nabízenou pomoc koordinovat a zajistit některé odborné služby v dlouhodobém horizontu.

Konsorcium shromažďuje informace o nabídce a poptávce služeb v rámci své sítě členských a spřátelených organizací. „Připravujeme koordinační centrum a vytvořili jsme pro naše organizace databázi, kde mohou nabízet služby pro příchozí. Evidujeme jak nabídky ubytování, tak sociálního a právního poradenství a psychosociální podpory. Poptáváme tlumočníky z ukrajinštiny a ruštiny. A určitě jsme připraveni tuto pomoc koordinovat s postupem státní správy.říká Andrea Krchová, ředitelka Konsorcia.

Příchozí z Ukrajiny budou v první fázi potřebovat hmotné zázemí a základní orientaci v tom, co mohou od České republiky očekávat. Budou se potřebovat o své situaci poradit s právníkem nebo sociálním pracovníkem, zajistit si zdravotní a péči a v některých případech i psychoterapeutickou podporu. Hned vzápětí bude třeba zajistit vzdělávání pro děti. A při dlouhodobějším pobytu vyvstane potřeba výuky češtiny, důkladnější orientace v českém prostředí, pracovního uplatnění a dalších služeb, které pomohou jednotlivcům i rodinám v překonání uprchlických traumat a nastartování plnohodnotného života.

Podobně jako během covidové krize bude velmi důležité nastavit dobré komunikační kanály mezi státní správou a občanskou společností, vyměňovat si informace a koordinovat činnost. Konsorcium vítá zejména spolupráci s Odborem azylové a migrační politiky a Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR.

V případě zájmu velmi rádi poskytneme podrobnější informace o nabídce členských organizací Konsorcia a zkušenostech nevládního sektoru s integrací cizinců.

 

Andrea Krchová, ředitelka Konsorcia

krchova@migracnikonsorcium.cz,

tel. 777 231 668

 

TZ_NNO_zajištění služeb pro uprchlíky z Ukrajiny