Tisková zpráva: Pomáhej Ukrajině – platforma pomáhá koordinovat pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny

Na centrální platformě Pomáhej Ukrajině ( www.pomahejukrajine.cz ) je již více než 15 500 nabídek pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny. K nabídkám mají plný přístup desítky organizací a institucí, včetně obcí a asistenčních center. Na některé nabídky mohou reagovat i jednotlivci z řad veřejnosti. Cílem platformy, kterou spravuje Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, je nabídnout co nejvíce nabídek na jednom místě a zároveň přispět k jejich snadnému a zodpovědnému využívání. Platformu vyvinula a technicky zajišťuje společnost Contember.

Ukrajinu opouští z důvodu válečného konfliktu statisíce uprchlíků. Útočiště hledají zejména v sousedních státech jako Polsko a Slovensko, ale zčásti míří také do České republiky. Česká společnost na situaci reaguje vlnou solidarity a nabízí nejrůznější formy pomoci. Konsorcium se snaží tyto nabídky centralizovat do jednotné platformy, která umožní jejich třídění a praktické využití. Část nabídek je k dispozici otevřeně, například materiální pomoc, nebo nabídky překladatelů a tlumočníků. Některé z nabídek jsou s ohledem na zajištění bezpečnosti příchozích k dispozici pouze registrovaným pomáhajícím organizacím a institucím, včetně obcí a dalších koordinačních center. Platforma bude fungovat tím lépe, čím více pomáhajících organizací se do ní zapojí.

Jak říká ředitelka Konsorcia, Andrea Krchová: „Velice nás těší, že lidé reagují a nabízí různou pomoc. Zároveň apelujeme na všechny, kdo chtějí nabídnout například ubytování nebo jiné větší služby, aby předem dobře zvážili své reálné možnosti a třeba se i poradili s některou neziskovkou nebo s koordinačními centry. Organizace, které jsou součástí našeho Konsorcia, mají dlouhodobé zkušenosti s prací s uprchlíky, a mohou v tom pomoci. Nicméně s rostoucím počtem příchozích z Ukrajiny bude nutné připravit pomoc v kapacitách, které přesahují možnosti neziskového sektoru a musí je zajistit především stát, města a obce. Platforma Pomáhej Ukrajině je pochopitelně určena i pro ně a bude fungovat tím lépe, čím víc pomáhajících organizací a institucí se do ní zapojí.”

Momentálně databázi využívá 350 administrátorů z více než 65 organizací. Nabídky lze velice dobře vyhledávat nebo třídit podle místa a dalších parametrů, a tak efektivně využívat pomoc tam, kde je potřeba. 

Občané, firmy, nebo kdokoliv další může vytvořit nabídku a ta se okamžitě zobrazí. Může se jednat  o dobrovolnictví, materiální pomoc, ale i expertní služby nebo ubytování. Jakákoliv nabídka se dá zadat pomocí formuláře na stránce https://www.pomahejukrajine.cz/nabidka 

Momentálně jsou zapotřebí zejména základní potřeby, které mohou ubytovací zařízení poptat k přípravě “uvítacích balíčků” – tedy hygienické potřeby, trvanlivé potraviny nebo lůžkoviny. Dále bude zapotřebí zajistit pro příchozí stravování, tlumočení a doprovody na úřady, digitální spojení se světem nebo podporu dětí. K výhodám platformy Pomáhej Ukrajině patří i to, že se proměnlivé situaci dokáže přizpůsobit například tím, že vypíše nové kategorie pomoci.

Již nyní, týden po začátku útoku na Ukrajinu, se vyčerpávají kapacity a možnosti neziskových organizací, které s uprchlíky dlouhodobě pracují. Bude potřeba připravit dostatečnou a dobře organizovanou infrastrukturu, která bude lidem v postiženým válkou pomáhat. Zásadním tématem Konsorcia i jeho členských organizací je proto nejen řešit prvotní pomoc, ale usilovat o dlouhodobou udržitelnost této infrastruktury a předvídat, jaké potřeby budou postupně vyvstávat. Nutná přitom bude spolupráce státní správy, firem a občanské společnosti.

Příkladem takového propojení je právě platforma Pomáhej Ukrajině nebo projekt Stojíme za Ukrajinou (www.stojimezaukrajinou.cz,), což je praktický rozcestník z dílny dobrovolníků z organizace Česko.digital  Vznik obou platforem byl motivován potřebou co největší efektivity pomoci v čase krize – proto se do plánování a budování platforem zapojila celá řada jednotlivců a iniciativ.

S myšlenkou jednotné digitální platformy pro Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, přišli Jan Bohm a Daniel Kolský, kteří oslovili Jana Sládka ze společnosti Contember a Evu Pavlíkovou z Česko.digital. Díky Česko.digital se pak podařilo zapojit řadu dalších dobrovolníků. 

Do budoucna bude velmi důležité nastavit dobrou spolupráci a komunikaci se státní správou. Konsorcium uvítá zejména spolupráci s Odborem azylové a migrační politiky, Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR a krajskými úřady.

V případě zájmu poskytnou zástupci Konsorcia podrobnější informace o fungování platformy, o nabídce členských organizací a o zkušenostech nevládního sektoru s integrací cizinců.

 


Kontakt

Andrea Krchová, ředitelka Konsorcia

+420 777 231 668
krchova@migracnikonsorcium.cz

Lucie Kellnerová, koordinátorka

+420 774 099 296
kellnerova@migracnikonsorcium.cz

 

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty bylo založeno roku 2003 v Praze a dnes zastřešuje 15 nevládních organizací, které s  migranty přímo pracují nebo se jinak věnují problematice integrace cizinců. Na půdě Konsorcia  koordinujeme výměnu zkušeností a definování společných cílů členských organizací a iniciujeme  komunikaci mezi politiky, úředníky, vzdělávacími institucemi, odborníky z řad akademiků i zahraničními  nevládními organizacemi. Pořádáme debaty s představiteli různých zájmových skupin, vzdělávací  workshopy pro zástupce státní správy, obcí i krajů, zveřejňujeme komentáře a analýzy k návrhům  evropské i české legislativy.

Více viz www.migracnikonsorcium.cz

Členské organizace Konsorcia v abecedním pořadí: ADRA Česká republika, Amiga, Amnesty International, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Charita Česká republika, InBáze, La Strada, META o.p.s., Most PRO, Multikulturní centrum Praha, Nesehnutí, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Pomáháme lidem na útěku, Sdružení pro integraci a migraci

 

Tisková zpráva ke stažení: Pomáhej Ukrajině – koordinujeme pomoc