Telefonní linky s napojením na znakovou řeč

Centrum pro dětský sluch Tamtam nabízí dvě telefonní linky pro poskytování psychologických a sociálních služeb v ukrajinském a ruském jazyce s propojením na tlumočníka do ukrajinského znakového jazyka. 

Více informací na https://www.tamtam.cz/pomoc-ukrajine/

Tamtam nabízí pomoc ukrajinsky a rusky hovořícím lidem se sluchovým postižením, jejich rodinám, rodinám s neslyšícími dětmi a jejich blízkým. Na telefonních číslech 601 200 630 (ruský jazyk) a 601 200 640 (ukrajinský a ruský jazyk) jsme připraveni poskytnout psychologickou podporu (krizová intervence) a sociální poradenství.
Dotazy je možné zaslat také jako video v českém, ukrajinském či mezinárodním znakovém jazyce na uvedená čísla prostřednictvím aplikace WhatsApp nebo Viber. 

Центр дитячого слуху Тамтам пропонує допомогу українським та російськомовним громадянам з дефектом слуху, їхнім сім´ям, сім´ям, у  яких є діти з дефектом слуху а також їхнім близьким родичам. По телефону 601 200 630 (російська мова) або 601 200 640 (українська/російська мова ) ми пропонуємо вам психологічну допомогу в кризовій ситуації а також консультацію в соціальних питаннях.
Свої запитання можете надсилати також і у вигляді відео на чеській, українській або міжнародній жестовій мові на номери телефонів, написані вище, через WhatsApp або Viber.