Strategie vlády ČR pro zvládnutí příchodu ukrajinských uprchlíků

Ministerstvo vnitra (MV) spolu s dalšími resorty a Strategickou skupinou vypracovalo materiál stanovující strategické priority vlády pro střednědobé a dlouhodobé zvládnutí situace, která v Česku vznikla kvůli ruské agresi na Ukrajině. Na plnění opatření dohlédne národní koordinátor. Vláda na tuto pozici dočasně jmenovala ministra vnitra Víta Rakušana. 

Mezi prioritami vlády jsou hlavní oblasti, na které je nutné se zaměřitJde o oblasti:

 • Koordinace a organizační zajištění
 • Právní status
 • Digitalizace řízení a řešení uprchlické vlny
 • Ubytování a bydlení
 • Zaměstnávání a integrace na trhu práce
 • Školství
 • Sociální oblast
 • Zdravotní zajištění
 • Adaptace a integrace v České republice
 • Vnitřní bezpečnost
 • Evropská a mezinárodní strategie
 • Financování
 • Komunikace.

Celá zpráva je ke stažení zde: Stanovení_strategických_priorit_vlády

Strategie zmiňuje tři scénáře vývoje. První pro případ rychlé stabilizace, pokud nepřijde víc než 300 tisíc lidí, druhý počítá s variantou postupné eskalace a příchodu cca půl milionu lidí. Třetí scénář předpokládá extrémní eskalaci, která by znamenala masovou migraci až 1 milionu uprchlíků do Česka. Tento scénář dle vlády není pravděpodobný.

Národní koordinátor

V situaci, kdy končí fáze krizového řízení, které celé řešil Ústřední krizový štáb, vláda zřídila funkci národního koordinátora, který bude koordinovat a řídit opatření ve spolupráci s resorty, kraji i městy. Národní koordinátor bude přímo podřízený vládě a bude mít vlastní strategický tým včetně koordinátora strategické komunikace a koordinátora pro zajištění finanční podpory z rozpočtu EU. Na základě rozhodnutí vlády budou tyto funkce dočasně zastávat Vít Rakušan (národní koordinátor), zmocněnec pro oblast médií a dezinformací Michal Klíma (koordinátor strategické komunikace) a ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (koordinátor pro zajištění podpory z rozpočtu EU).