Spolupráce všech aktérů pro lepší integraci na lokální úrovní

V průběhu posledních dvou let Konsorcium uspořádalo čtyři kulaté stoly na témata spojená s integraci cizinců na lokální úrovní.

Kulaté stoly se konaly v Pardubicích, Brně, Nymburce a v Praze za účasti zástupců samospráv, orgánů státní správy, zaměstnavatelů, agentur práce, nevládních organizací a cizineckých komunit. V Pardubicích a Nymburce se diskuze primárně soustředila na otázky pracovní migrace, spolupráce zaměstnavatelů se samosprávami a integračních opatření pro zahraniční pracovníky a jejich rodiny. Kulatý stůl v Praze byl věnován tématu interkulturní práce ve prospěch zlepšení poskytování služeb pro cizince a lepší komunikaci mezi nimi, úřady, školami a nemocnicemi. V Brně se mluvilo o tématech spojených s aktivním zapojením magistrátu do integračního procesu.

Jako podklad pro diskuzi na kulatých stolech Konsorcium připravilo shrnutí základních informací o cizincích žijících v těchto čtyřech lokalitách. Dokumenty si můžete stáhnout níže.

Pardubice (25. 4. 2017)

Brno (30. 11. 2017)

Praha (22. 3. 2018)

Nymburk (14. 5. 2018)

 

 

Kulaté stoly setkání proběhly v rámci projektu Společně a lépe, financovaného ze zdrojů Evropského sociálního fondu.

EU, Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost