Sněmovna schválila novelu cizineckého zákona přes výhrady Senátu

Poslanci dnes schválili novelu Zákona o pobytu cizinců v podobě, která představuje největší zásah do českého cizineckého práva za poslední desetiletí. Sněmovna zákon přijala i přes výhrady Senátu, který předtím návrh zamítl, protože jsou některé jeho části jsou v rozporu s mezinárodním i ústavním právem a nerespektují lidská práva.

Tato kritika zaznívala i z České advokátní komory, Rady vlády pro lidská práva i od nevládních organizací. Největší české hospodářské svazy varovaly před tím, že zákon bude komplikovat zaměstnávání a podnikání cizinců a oslabí tak konkurenceschopnost českých firem a české ekonomiky.

Restrikce obsažené v novele významným způsobem zasáhnou do života cizinců, kteří v Česku pracují, studují, podnikají a mají zde partnery či rodiny i jejich českých rodinných příslušníků.

„Cizinecký zákon v podobě, kterou dnes schválili poslanci i přes senátní veto, zosobňuje posun k represivnímu vnímání legální migrace. S novelou nijak nesouvisející obecné argumenty o zvyšování bezpečností převážily nad dodržením legislativního procesu, ústavních principů i práva EU. Očekáváme, že řada kontroverzních ustanovení neprojde testem soudního přezkumu v konkrétních kauzách,” říká Tomáš Jungwirth, policy officer Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.

Grafiky které můžete stáhnout níže, ukazují některé z problematických bodu této novely, a to jak budou ovlivnění životy migrantů, jejich českých partnerů, zaměstnavatelů a dalších.

O hlasování ve sněmovně vyšel článek koordinátorky Konsorcia Anny Dumont.

S  dotazy nebo s žádostmi o rozhovor prosím kontaktujte:

Magdu Faltovou, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci, faltova@refug.cz
Mashu Volynsky, koordinátorka komunikaci Konsorcia nevládáních organizací pracujících s  migranty v ČR, volynsky@konsorcium-nno.cz

 

Ke stažení:

Info grafika_změny v cizineckém zákoně