Smart migration: analýza kanadského imigračního modelu Express Entry

Konsorcium je aplikačním garantem projektu Smart Migration, v jehož rámci proběhl kvalitativní výzkum kanadského imigračního modelu: BUREŠ, O.; STOJANOV, R. (2019): Kanadský systém Express Entry. Nabízíme resumé z poznatků, které autoři považují za nejvýznamnější, a odkaz na studii.

 

Kanada má specifické geografické a demografické podmínky, ale její imigrační systém je inspirativní i pro země jako ČR. Model „Express Entry“ zavedený v roce 2015 se snaží sladit dlouhodobé cíle (hospodářský růst a demografická křivka) s krátkodobými (momentální potřeby trhu práce). Umožňuje zejména:

  1. efektivní propojení imigrantů s volnými pracovními místy;
  2. kvalitnější řízení screeningu a výběru zahraničních zájemců o práci/imigraci,
  3. řešení rizik vnímaných zaměstnavateli při náboru zahraničních zájemců o práci/imigraci vzhledem k omezené dostupnosti informací o jejich dovednostech, pracovních zkušenostech a kvalifikacích

Analýza kanadského modelu je založena na hloubkových rozhovorech s dvaceti experty, kteří se imigrací zabývají (politika, státní správa, akademické kruhy). Autoři studie zdůrazňují zejména následujících šest poznatků:

  1. Bodový systém využívaný v Express Entry může poměrně rychle a efektivně reagovat na změny priorit migrační politiky, ale přitom je transparentní, dobře kontrolovatelný a každý zájemce o ekonomickou migraci si může dopředu ověřit své šance.
  2. Systém je dynamický, stále se vyvíjí, ale díky konsensu napříč politickým spektrem je zachovávána dlouhodobá kontinuita
  3. Imigraci se věnuje speciální ministerstvo, které má specializované výzkumné oddělení. Kvalitní databáze umožňují v řízení migrace rozhodování na základě důkazů (evidence-based policy making).
  4. Úplná digitalizace systému výběru přistěhovalců (všechno probíhá on-line) zvyšuje transparentnost, omezuje možnosti korupce a navíc umožňuje sběr obrovského množství údajů.
  5. Kanada investuje do pověsti atraktivní imigrační destinace a aktivně vyhledává a „láká“ nejvhodnější imigranty, aby do země přišli, zůstali tam a integrovali se do tamní společnosti. Migranti jsou v kanadské společnosti převážně vítáni.
  6. Slučování rodin a přijímání uprchlíků jsou považovány za klíčové a nepostradatelné. Trvalá pracovní imigrace je považována za zásadní pro ekonomický rozvoj Kanady.

 

Celá zpráva je k dispozici zde:

BUREŠ, O.; STOJANOV, R. (2019): Kanadský systém Express Entry. Policy Paper, Issue 2019/01. Migration and Diversity Research Centre, Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno.

 

O projektu: Projekt Smart migration (2018-2022) má dva základní cíle. Prvním je snaha
poskytnout efektivní podporu imigrantům v ČR, kteří se ocitnou ve složité osobní
situaci, formou nové mobilní a webové aplikace „Smart Migration“. Druhým hlavním cílem výzkumu jsou analýzy tří klíčových socio-demografických témat (současná migrační rizika a výzvy, koherence politik, kanadský model aktivní migrační politiky). Více na www.smartmigration.cz.

Výzkum je podporovaný Technologickou agenturou České republiky (TAČR), Evropskou komisí, COST (European Cooperation in Science and Technology) Actions, Mendelovou univerzitou v Brně