Shrnutí Lex Ukrajina: trh práce a dávky

neveřejný pracovní dokument z dílny STAN k internímu sdílení v rámci Konsorciu

Trh práce

 • Zde klíčová změna, že lidé z UA budou vnímáni jako lidé s trvalým pobytem 🡪 budou mít volný vstup na trh práce 🡪 zaměstnavatelé tak nebudou muset čekat 30 dní s vypsaným volným pracovním místem (aktuální podmínky před účinností zákona jsou dostupné na webu MPSV)
 • Povinností zaměstnavatele je pouze ohlásit zaměstnání takového cizince (nejpozději v den nástupu) nebo ohlásit ukončení pracovního poměru na ÚP (krajská pobočka ÚP)
 • Budou moci být podpořeni v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (společensky účelné pracovní místo, příspěvek na veřejně prospěšné práce, možnost uhrazení rekvalifikace a podpory při rekvalifikaci), podpora z APZ ale není nároková, záleží na rozpočtové kapitole MPSV
 • Získají nárok na podporu v nezaměstnanosti (ta se bude počítat zejména z průměrné mzdy, protože se nepředpokládá jejich předchozí pracovní aktivita v ČR, tj. v úvodu bude cca 5500 Kč, dále bude klesat až ke 4 tisícům Kč), spolu s humanitární dávkou tak cca 9 až 10 tisíc Kč měsíčně

Zavedení nových dávek

 • Nejzásadnější zaváděná změna
 • Humanitární dávka 5 000 Kč plošně pro příchozí z UA, návrh obsahuje, že vláda může nařízením prodloužit
 • Nepříznivé majetkové a sociální poměry bude stačit doložit čestným prohlášením (v opačném případě by dle mého hrozilo významné zahlcení ÚP, prodlevy ve vyplácení, zamítání žádostí apod)
 • Osoby z UA nebudou zahrnuty do společného okruhu osob (když lidé z ČR, u kterých bydlí, žádají např. o sociální podporu, dávky pro OZP či hmotnou nouzi

Doplnění (finální znění návrhu v PSP + přijaté pozměňovací návrhy)

 • Doba poskytování opakované humanitární dávky se prodlužuje z původních 3 měsíců na 5 měsíců (celkem s první automatickou dávkou by tak mělo jít až o 6 x 5 000 Kč)
 • Status příchozích jako cizinců s povoleným trvalým pobytem 🡪 jejich zaměstnávání se řídí v podstatě stejnými pravidly jako při zaměstnávání občanů EU, tj. zaměstnavatel musí o jejich nástupu do zaměstnání pouze informovat krajskou pobočku ÚP (dle dosavadních informací MPSV pro zaměstnavatele musí dle aktuálních pravidel zaměstnavatel ohlásit volné místo + zaměstnanec musí požádat o povolení k zaměstnání na ÚP, toto odpadne)
 • Skrze pozměňovací návrh byl nakonec zahrnut i solidární příspěvek pro rodiny ubytovávající příchozí z UA, konkrétní parametry upraví vláda nařízením (výše příspěvku a strop; počet měsíců účinnosti; minimální počet dní z měsíce pro vznik nároku)

Sociální služby

 • Sociální služby: příchozím z UA budou v případě jejich sociální/materiální nouze poskytovány všechny sociální služby bezplatně (včetně těch, které se standardně hradí), zvýšené náklady poskytovatelů se budou řešit
 • Jako klienti soc. služeb musí splňovat podmínky dle zákona (nepříznivé sociální situace)
 • Sociální služby: příchozí z UA budou moci kvalifikaci potřebnou pro výkon pracovníka v sociálních službách doložit čestným prohlášením (o bezúhonosti a dosaženém vzdělání)

Dětské skupiny

 • Děti z UA budou moci využívat DS, že pokud pečující osoba (jiná než rodič) nebude mít odpovídající doklad od rodičů, bude stačit písemné čestné prohlášení, u prokázání zdravotní způsobilosti také postačí čestné prohlášení
 • Dnes platí příspěvek na místo v DS jen pro pracující/studující, navrhuje se, že pokud získá rodič dlouhodobé vízum, nebude prokázání vazby na trh práce vyžadováno (nepracujícímu rodiči to umožní úřední zařizování apod
 • Výjimka pro DS v rámci zaměstnavatele 🡪 rodiče z UA nemusí být zaměstnanci dané firmy, využije se tak případná volná kapacita ve firemních DS
 • Pozměňovací návrh: i DS založené během roku budou moci vstupovat do systému financování

Přijaté PN

Solidární příspěvek (jednou větou: zavedení příspěvku čechům, když doma ubytují uprchlíky)

Příspěvek pro rodiny, které doma bezplatně ubytovávají lidi z UA. Zatím není stanovena výše příspěvku, o té se diskutuje a v zákoně je tak zatím napsáno, že později vláda rozhodne nařízením (výše příspěvku + kolik měsíců se bude poskytovat + kolik dní z měsíce musí člověk lidi z UA ubytovat, aby měl nárok). Bude to cca 1 až 4 tisíce Kč měsíčně s nějakým stropem. MPSV tam původně solidární příspěvek mělo, pak ho kvůli diskuzím o vhodné výši vypustilo, nakonec se tam tedy objevil jako pozměňovací návrh.

Sociální služby (pro ukrajince v nouzi budou v ČR všechny sociální služby zadarmo)

Pro lidi z UA, kteří budou v nouzi, budou i hrazené sociální služby zadarmo. Tito lidé budou muset doložit špatné majetkové a sociální poměry dostupnými doklady nebo svým čestným prohlášením (nebude to tedy paušálně a automaticky pro všechny). Tyto náklady navíc pro soc. služby jim má kompenzovat stát.

Dětské skupiny (dětské skupiny budou mít nově nárok na financování, i když budou založeny během roku)

Dle současného nastavení mohou žádat o státní financování pouze dětské skupiny, které podají žádost v lednu (později během roku nelze). Pomocí pozměňováku mohou do systému dětských skupin vstupovat další dětské skupiny i v průběhu roku a získají nárok na finance 🡪 bude tak možné zvýšit kapacity.

PN k dokladování při zaměstnání v soc. službách a DS a další úpravy (Pastuchová)

Osoby zaměstnané v soc. službách a DS by do 6 měsíců měly předložit požadované dokumenty, případně čestné prohlášení, proč si nemohou dokumenty zajistit, u DS je po 6 měsících nutné prokázat bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů – nutno upřesnit.