Pobytová legislativa: připravuje se zpřísnění podmínek pro nesezdané páry a vzdálenější rodinné příslušníky  

Do poslaneckého výboru pro bezpečnost šel 7. ledna návrh zákona, který mění dosavadní zákon o pobytu cizinců na území České republiky. Pro nejbližší rodinné příslušníky, tedy zejména manžele či děti českých občanů, by měla zůstat jejich práva zachována, ale postavení nesezdaných párů, kde jeden občanem ČR nebo EU a druhý tzv. třetizemcem, se v několika oblastech zhorší. 

Co konkrétně by novela znamenala?

  • Nově by většina těchto osob nemohla o povolení k pobytu požádat v ČR, nýbrž by musela nejprve jet do své země původu.
  • Cizinci z vízových zemí by pak zřejmě museli ještě tamější české ambasádě prokázat, že s českým občanem opravdu žijí ve společné domácnosti, což bude velmi obtížné až nemožné (právě odjezdem z ČR přece spolu žít přestanou).
  • Po příjezdu do ČR by museli proces prověřování vztahu absolvovat znovu před Ministerstvem vnitra ČR a současně předložit komerční zdravotní pojištění (což zejména v případě žen počítajících s těhotenstvím může být jednorázový výdaj v řádu desítek až stovek tisíc Kč).
  • Pár by musel k žádosti předkládat i pravidelný měsíční příjem ve výši (často) cca 20.000,- Kč netto pro dvě osoby; pokud by již měli např. jedno dítě, pak by český občan (často) musel vydělávat cca 25.000,- Kč netto měsíčně – cizinec totiž většinou nebude pracovat, možná nebude ani smět pracovat.
  • A zamítne-li Ministerstvo vnitra ČR jejich žádost (třeba proto, že nedoloží kompletní přílohy žádosti či se nedostaví k pohovoru), mohou sice podat odvolání, ale současně musí ČR opustit a vyčkat na rozhodnutí odvolacího orgánu v zahraničí – čímž opět přestanou splňovat podmínku soužití ve společné domácnosti.

A jaké jsou pravděpodobné důsledky navrhovaných úprav?

Nízkopříjmoví, osoby pracující na základě nestabilních smluv či studenti budou tak moci na nesezdané partnerské soužití zapomenout. Nově by také partneři či příbuzní závislí na péči občanů ČR/EU museli při své žádosti dokládat měsíční příjem domácnosti. Tato povinnost neexistuje pro manžele či manželky občanů ČR a EU a představuje tak překážku např. pro mladé nesezdané páry, které jsou v začátcích své profesní kariéry a kteří plánují se zde dlouhodobě usadit a participovat na českém trhu práce. Možným důsledkem by mohlo být rozhodnutí osob žijících v nesezdaném partnerství odejít do zahraničí, kde pro ně budou příznivější podmínky. 

Novela v této podobě by tak tvrdě dopadl nejen na rodinné příslušníky, ale také na samotné české občany a občany EU, pro které by bylo obtížnější žít se svými blízkými osobami na území ČR.   

Ministerstvo vnitra argumentuje nutností „zpřesnit“ směrnici Evropské unie upravující postavení rodinných příslušníků občanů EU, nicméně je nutné zmínit, že tato směrnice nevyžaduje rozdělení rodinných příslušníků na dvě kategorie s různě přísnými pravidly

 

Právní analýza průkazové novely a doporučení právní skupiny Konsorcia- kompletní znění ZDE

 

Factsheet:

 

 

 

Více informací:

Klára Besuchet, koordinátorka právní skupiny Konsorcia (besuchet@migracnikonsorcium.cz)