Online nabídky pro žáky s OMJ a jejich pedagogy v souvislosti s covid-19

Po dobu uzavření škol jsou děti v ČR odkázány na domácí vzdělávání, které se často neobejde bez podpory rodičů. Dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) mají situaci pochopitelně ztíženou a rodiče jim často nemohou pomoci, protože jim to jejich jazykové schopnosti neumožňují, anebo proto, že k tomu nemají potřebné informace a know-how.

Konsorcium společně s dalšími aktéry proto vyzvalo MŠMT dopisem, aby prostřednictvím svých webových stránek (a ve spolupráci s NPI ČR, které disponuje kontakty na překladatele a tlumočníky a má k dispozici i překlady aktuálních informací) informovalo rodičovskou veřejnost z řad migrantů o důležitých aspektech současné situace a aby vyzvalo školy k lepší komunikaci s rodiči-cizinci. Učitelé by měli reflektovat potřeby dětí s OMJ a podpořit je (například formou distančních konzultací). 

 MŠMT jsme také zaslali přehled hlavních online kurzů, doučování a další podpory (včetně metodik), které poskytují organizace pracující s migranty i dobrovolnické iniciativy, k dalšímu šíření mezi migranty-rodiči. 

Aktualizace 5.4.2020. 

META 

Online kurz češtiny pro děti z 1. stupně ZŠ zdarma. https://www.meta- ops.cz/aktuality/v-dubnu-otevirame-novy-online-kurz-cestiny-pro-deti Dále probíhá online semestrální kurz pro dospělé a přípravný kurz češtiny. Elearningový web na výuku češtiny jako druhého jazyka na www.cestina2.cz 

Centrum pro integraci cizinců 

Čeština – konzultace s lektorem: https://www.cicpraha.org/cs/aktuality/758.html Čeština – podpora pro mladé cizince: https://www.facebook.com/events/922464554838124/ 

 

Doučování 

META 

https://www.meta-ops.cz/doucovani Otevřené distatnční konzultace/ doučování k zadaným úkolům – každou středu 13-16 hod., https://www.facebook.com/metapromigranty/photos/a.116319586875/10156714524051 876/?type=3&theater 

MOST PRO 

Distanční doučování pro děti s OMJ https://www.mostlp.eu/ 

Centrum pro integraci cizinců 

Doučování a další aktivity: https://www.cicpraha.org/cs/aktuality/754.html 

Sdružení pro integraci a migraci 

Distanční doučování pro děti s OMJ, kontakt: konradova@migrace.com 

Iniciativa Pomáháme Praze (Červený kříž, Život 90, HMP) 

Doučování dětí (nejen) s OMJ, poptávku je možné zaslat na school@cckpraha1.cz 

Organizace pro pomoc uprchlíkům 

Doučování dětí s OMJ, kontakt: alena.makovcova@opu.cz 

Jako reakce na aktuální situaci vzniká mnoho dobrovolnických iniciativ i mimo platformy tradičních poskytovatelů dobrovolnických služeb nebo služeb pro migranty, které mohou být další významnou pomocí při doučování žáků s OMJ. Při jejich využití nicméně doporučujeme navázat kontakt s koordinátorem dobrovolníků a pro jistotu ověřit, zda služba zohledňuje i téma bezpečnosti dětí na internetu. 

 

Nabídky pro pedagogy 

META 

Webinář pro pedagogy: Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s OMJ (15/4/20). https://www.inkluzivniskola.cz/seminare/elektronicke-zdroje-materialy-tipy-pro-vyuku- zaku-s-omj-1 Tipy na výuku na dálku u dětí s OMJ na https://www.inkluzivniskola.cz/vyuka-na-dalku 

 

Podpora při komunikaci s rodiči s OMJ 

Přeložené informace pro rodiče o situaci, potřebě zůstat v kontaktu se školou i o 

přijímacích a maturitních zkouškách a zápisech na https://www.inkluzivniskola.cz/uzavreni-skol-informace-pro-rodice 

Charita Česká republika 

Podpora rodičů dětí s OMJ, pomoc se zápisy do mateřských a základních škol v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Litoměřicích, Hradci Králové a Brně: https://www.charita.cz/jak-pomahame/doma/integrace-cizincu/ Infolinka ve vietnamštině, ukrajinštině a mongolštině (dostupná pouze v určitých dnech a časech): https://www.charita.cz/infolinka 

Integrační centrum Praha 

Organizace pro pomoc uprchlíkům 

Podpora rodičů dětí s OMJ ohledně aktuální situace, informace o možnostech učení dětí v domácích podmínkách, zprostředkování doučování od dobrovolníků 

MOST PRO 

Podpora rodičů dětí s OMJ, tlumočení, pomoc se zápisy do mateřských a základních škol, distribuce informací o aktuálním dění. 

 

Psychosociální pomoc  

Charita Česká republika 

Krizové linky a duchovní podpora: https://www.charita.cz/aktuality/z-domova/charita- nabizi-lidem-take-pomoc-pro-dusi/ 

Diakonie 

Bezplatná krizová linka 800 567 567 pro všechny, kdo na své obavy nechtějí být sami. 

Sdružení pro integraci a migraci 

Po dobu karantény a omezení pohybu osob online psychosociální konzultace. www.migrace.com 

 

Volnočasové a další aktivity 

Centrum pro integraci cizinců 

Skupinové aktivity online formou (kurzy, kluby, jobkluby apod).: https://www.cicpraha.org/cs/aktuality/754.html 

InBáze 

Část aktivit komunitního centra a aktivity pro děti a mládež probíhají online, více v událostech na fb https://www.facebook.com/InBaze/