NCOZ sbírá svědectví o válečných zločinech na Ukrajině

Česká republika se podílí na mezinárodním vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině. Zatím není zřejmé, kde se bude konat soudní tribunál, ale shromažďování důkazů a svědectví probíhá již nyní. Cenné jsou zejména audiovizuální záznamy, například o ničení civilních cílů. Čeští vyšetřovatelé avízují, že se snaž, aby byl proces podávání svědectví co nejméně bolestný, a žádají uprchlíky i sociální pracovníky o spolupráci.

Detaily najdete na stránce: https://oznameni.policie.cz/
 
Informace od Policie ČR
 
Cíl projektu
Policie ČR v současné době shromažďuje poznatky ke konkrétním válečným trestným činům, které byly spáchány některou ze stran válečného konfliktu na Ukrajině, a to v souladu s tzv. univerzální jurisdikcí. Česká republika je vázána ke stíhání válečných trestných činů a není rozhodné, kde jsou spáchány, kým jsou spáchány nebo proti komu jsou spáchány. Cílem činnosti Policie ČR je identifikovat pachatele válečných trestných činů a v souladu s univerzální jurisdikcí odpovědné osoby stíhat.
 
Definice válečného zločinu
Za válečný trestný čin lze považovat takové jednání některé ze stran válečného konfliktu, které zásadně porušuje pravidla vedení války podle mezinárodního práva ozbrojených konfliktů nebo pravidla pro zacházení s oběťmi ozbrojeného konfliktu. Typickými porušeními těchto pravidel je zabíjení civilistů či vedení útočných operací vůči civilistům, únosy a braní rukojmí, mučení, sexuální násilí, rabování, plenění, popravy zajatců a civilistů, útoky vůči civilní, průmyslové i kritické infrastruktuře, vedení bojových operací nepřiměřeným způsobem v zastavěných oblastech, např. plošné bombardování měst nebo použití zakázaných bojových prostředků jako jsou chemické nebo biologické zbraně. Přehled konkrétních trestných činů je uveden v hlavě XIII trestního zákoníku.
 
Vyplnění dotazníku
Cílem níže uvedeného dotazníku je získat informace o spáchaných válečných trestných činech. Vyplnění dotazníku je zcela dobrovolné, poskytnuté informace budou vyhodnoceny a v případě potřeby můžete, ale také být nemusíte, ještě kontaktováni Policií ČR za účelem poskytnutí dalších informací. Zdůrazňujeme, že vyplnění dotazníku je zcela informativní a nenahrazuje podání trestního oznámení, které lze učinit obvyklým způsobem.
 
(Ne)povinnost odpovídat
Nemáte zákonnou povinnost odpovídat na níže uvedené otázky. Jejich nezodpovězení nemá vliv na zákonnost Vašeho pobytu na území České republiky, ani na výsledek případného azylového řízení. Nemáte povinnost odpovědět na položené otázky, pokud byste jejich pravdivou odpovědí sebe či své blízké osoby vystavili nebezpečí trestního stíhání.
 
Mlčenlivost
Policie ČR tímto velice oceňuje Vaši ochotu poskytnout své poznatky k válečným trestným činům na Ukrajině a přispět k odhalení jejich viníků. Policie ČR zároveň doporučuje zachovat mlčenlivost o detailech vyplněného dotazníku a o poskytnutých informacích. S veškerými uvedenými údaji v dotazníku bude zacházeno citlivě a poskytnuté údaje budou chráněny před zneužitím, jakož i Vaše osobní údaje.