META: Tisková zpráva: Neznalost jazyka u maturity stále neomlouvá

Žáci s odlišným mateřským jazykem musejí v českém vzdělávacím systému překonávat mimořádně limitující bariéry, které se nejvýrazněji projevují při přechodu na střední školu a provázejí je od přijímacího řízení až po maturitní či závěrečné zkoušky. se nejvýrazněji projevují při přechodu na střední školu a provázejí je od přijímacího řízení až po maturitní či závěrečné zkoušky.

Jedním z ukazatelů nedostatečné integrace ve vzdělávání je stagnující počet žáků SŠ z řad cizinců. Je pro ně těžší se na SŠ dostat, udržet a zdárně ji ukončit. Selhávají mnohem častěji než stejně nadaní čeští vrstevníci, kteří nejenže mají přirozený náskok jako rodilí mluvčí, ale navíc studovali češtinu (a v češtině) předchozích 9 let na ZŠ.

 

META, o.p.s upozorňuje na neadekvátnost současné situace v této TISKOVÉ ZPRÁVĚ