Materiály ČT EDU v ukrajinštině

Česká televize nabízí vzdělávací pořady s ukrajinskými titulky nebo v ukrajinštině a ukrajinské výukové materiály

V našich školách je nyní řada studentů z Ukrajiny, kteří se pokouší zorientovat v cizím prostředí, společnosti a především jazyce. Některé z nich navíc čekají přijímací zkoušky na střední školy. Česká televize nabízí pořad „Nebojte se matematiky”, který nově opatřili ukrajinskými titulky, nebo pracovní listy v ukrajinštině, které mohou usnadnit porozumění při výuce:
https://edu.ceskatelevize.cz/vybrane-kapitoly/pracovni-listy-v-ukrajinstine

В нашіх школáх є нинí ржада студентů з України, ктержí се покоушí ушуші зоріентоват в цізíм простржедí, сполечності а пржедевшíм язице. З ніх вихáзí зкоушки на стржеднí школи. Помозте їм в обтíжнé сітуаці с пржíправоу а укажте їм поржад „Небойте се математіки“, ктерý є новє опатржілі українскýмі, тітули працовнí лісти в українштінє, ктерé лзе наподобіт уснаднєнíм пржі вýуце:

https://edu.ceskatelevize.cz/vybrane-kapitoly/pracovni-listy-v-ukrajinstine