Nesouhlasíte s novelou zákona o občanství? Napište poslancům!

Vyzýváme jednotlivce, rodiny i spolky, kterým připravovaná novela zákona o státním občanství zkomplikuje život, aby se připojili k naší protestní akci a napsali poslancům. Nabízíme ředlohu dopisu, ke kterou si můžete uzpůsobit a doplnit podle své konkrétní situace a podle toho, co by přijetí novely znamenalo pro váš život. Dopis můžete poslat sami svému poslanci či poslankyni, anebo nám a my shromážděné dopisy odešleme společně.

Toto jsou hlavní sporné body, proti kterým Konsorcium vystupuje:

  1. zpřísnění způsobu nabývání českého občanství pro tzv. druhou generaci cizinců,
  2. zavedení přestupkové bezúhonnosti v určitých kategoriích, které obsahují často banální přestupky jako rušení nočního klidu či odhození žvýkačky na chodník (při 2 a více porušeních dochází ke ztrátě možnosti žádat o státní občanství)
  3. nutnost nově dokazovat životní náklady, přičemž není jasné, co je pod tímto pojmem zahrnuto a jakým způsobem by se tyto náklady měly dokazovat
  4. neuznání rozhodnutí soudních orgánů zemí, které nejsou součástí EU ve věci osvojování dětí a určování otcovství

 

NÁVRH DOPISU:

V Praze, dne …………… 2021

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

obracím se na Vás ve věci vládního návrhu Zákona o státním občanství České republiky (ST 690), který budete v blízké době projednávat v Poslanecké sněmovně.

Nesouhlasím se zamýšleným zpřísněním podmínek nabytí českého státního občanství, které tato novela přináší. Zpřísnění je v mnoha případech neopodstatněné a obecně zkomplikuje život těm, kteří v České republice žijí několik let a chtějí se stát českými občany.

Bod, který považuji za obzvlášť problematický, a pro jehož změnu nevidím žádný důvod, se týká zpřísnění podmínek pro získání státního občanství osobám ve věku 18-21 let, které v České republice strávily většinu svého života (jedná se o novelizační body 18 a 56). Dosud mohli tito žadatelé získat občanství prohlášením, nicméně přijetím návrhu zákona by se tato možnost zrušila a nový způsob nabytí by byl administrativně náročnější a dražší.

PROSTOR PRO OSOBNÍ PŘÍBĚH ČI POPIS SITUACE PISATELE

Z výše popsaných důvodů bych Vás rád/a požádal/a o podání návrhu k vypuštění tohoto bodu nebo o zamítnutí předloženého návrhu zákona, který bezdůvodně komplikuje mou snahu a snahu mých blízkých o úplné zapojení se do české společnosti.

S pozdravem,

PODPIS A ADRESA

 

S výběrem vhodného adresáta a doručením Vám pomůže Klára Besuchet (besuchet@migracnikosorcium.cz)

VÍCE INFORMACÍ O NOVELE ZÁKONA O STÁTNÍM OBČANSTVÍ

Více informací k jednotlivým bodům v dokumentu: Právní analýza zákona o státním občanství.docx