Jak komunikovat s veřejností o migraci a integraci?

Brožura pro koordinátory integrace působící na lokální úrovni. Dokument byl zpracován organizací Člověk v tísni, o.p.s. ve spolupráci s hl. m. Praha v roce 2018. Autorkou je Adéla Jurečková.

Příručka-Jak-komunikovat-s-veřejností-o-migraci-a-integraci