Globální migrační a rozvojová studia

Globální migrační a rozvojová studia

Přírodovědecká fakulta UK otevírá navazující magisterský obor Globální migrační a rozvojová studia. Obor poskytuje teoretické vzdělání a praktické dovednosti zájemcům o otázky mezinárodního rozvoje, mezinárodní migrace, integrace imigrantů a souvisejících problémů.

Absolventi jsou připraveni na práci v soukromých, státních i veřejně prospěšných organizacích, zabývajících se problematikou mezinárodní migrace a integrace imigrantů, mezinárodního rozvoje, rozvojové spolupráce, rozvojového vzdělávání a dalšími souvisejícími otázkami doma či v zahraničí.

Příklady úspěšně obhájených diplomových prací

 • Remitence a rozvoj: analýza remitencí proudících z Česka do Vietnam
 • Sustainability of Projects Focusing on Access to Water in Ethiopia
 • Nucená migrace z Čečenska v období čečenských válek
 • Islamization of Development Assistance of the States of the Gulf Cooperation Council in Kosovo
 • Rozdělení Indie – životní historie v kontextu geopolitických událostí
 • The Inclusion of the Syrian Refugees in the Jordanian Labour Market
 • Češi ve Velké Británii – Anatomie potenciálu sociálních remitencí
 • Sociální integrace pracujících Čechů a Slováků na Taiwanu
 • Transnational links, integration, and influence of Ethiopian diaspora on Ethiopian development
 • Integrace žen s mezinárodní ochranou v kontextu Státního integračního programu a utváření domova
 • Integrace a motivy návratové migrace českých Romů – případová studie Velké Británie
 • (Ne)legální migrace a role účelových sňatků při získání pobytových oprávnění státních příslušníků třetích zemí na území Česka se zaměřením na česko-muslimské sňatky
 • Trendy v koherenci české migrační a rozvojové politiky
 • Rozvojová a migrační politika jako nástroje soudobé turecké geopolitiky

 

Více informací na: www.studujgeografii.cz