Detailní analýza novely cizineckého zákona

S pomocí našich členských organizací sestavili jsme detailní rozbor změn, které přináší nejnovejší novela zákona o pobytu cizinců.

Analýza zahrnuje shrnutí a vysvětlení následujících změn:

  • Centra na podporu integrace cizinců a adaptačně-integrační kurzy
  • Změny v oblasti zahraniční zaměstnanosti
  • Zpřísnění úpravy zaměstnaneckých karet
  • Změny u zrušení povolení k pobytu a správního vyhoštění
  • Změny vycházející z transpozice směrnice 2016/81/EU
  • Prodloužení lhůty pro zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu – změna v zákoně o azylu
  • Další úpravy v oblasti zaměstnanosti 
  • Zpřísnění úpravy správních poplatků vybíraných za žádosti o pobytová oprávnění 

Celou analýzu můžete stáhnout tady.

Pro více informaci můžete kontaktovat naši Policy Officerku Barboru Chrzovou.