Tiskové zprávy

Česká vláda nepodepíše Globalní kompakt o migraci, ale měla by

7. 11. 2018

Konsorcium je znepokojen nedávným rozhodnutím české vlády nepřijmout Globální kompakt OSN o migraci. Policy officer Konsorcia byl přítomen u několika setkání, během kterých byl kompakt vytvořen. Plně stojíme za jeho obsahem a věříme, že je to dokument, který pomůže všem zúčastněným zemím lépe se vyrovnat s výzvami globální migrace. → číst dále

Rozvojová spolupráce jako nástroj migrační politiky?

31. 1. 2018

Evropská konfederace humanitárních a rozvojových nevládních organizací CONCORD zveřejnila zprávu hodnotící implementaci Svěřenského fondu pro Afriku (EUTF) - nového finančního nástroje EU, jenž by měl přispět ke stabilitě a řešení příčin neregulérní migrace v Africe. → číst dále