POLICY BRIEF: Fungování Společného evropského azylového systému

POLICY BRIEF: Fungování Společného evropského azylového systému

Konsorcium již od minulého roku sleduje návrhy a debaty ohledně nového systému Společné evropské azylové politiky (CEAS). Nastavení tohoto systému může významným způsobem ovlivnit jak Evropa bude schopná čelit budoucím výzvám spojených s migraci a jakou tvář ukáže nově příchozím.

Vypracovali jsme policy brief, který shrnuje vývoj v oblasti Společné evropské azylové politiky v první polovině tohoto roku. Ambiciózní plány maltského předsednictví nalézt shodu na reformě Dublinského systému se nenaplnily, aktéři setrvávají pevně na svých nesmiřitelných pozicích. Kvůli trvajícímu porušování platného relokačního závazku bylo zahájeno řízení proti ČR, Maďarsku a Polsku.

Největší posuny zaznamenáváme v oblasti posílení pravomocí Evropského azylového podpůrného úřadu, a v oblasti rozšíření a zlepšení funkčnosti existujících databází osobních údajů. I tam však bude trvat přinejmenším dalšího půl roku, dotáhnout vše do konečné legislativní podoby. Estonské předsednictví už se jakýmkoliv konkrétním reformním slibům v oblasti migrace a azylu raději vyhnulo.

Konsorcium již dříve vydalo vlastní stanovisko k CEAS, které najdete zde.

 

Autor policy briefu je Tomáš Jungwirth, policy officer Konsorcia.

 

Policy brief ke stažení: Policy brief – CEAS červen 2017