Setkání sociální skupiny konsorcia 3. 12. 2020

Připravuje se novela zákona o sociálních službách. Covid-19 mění spektrum témat, která klienti řeší na poradenství. SIMI pracuje na tématu násilí na ženách v migraci.

Přehled nejčastějších témat řešených členskými organizacemi konsorcia při práci s klienty:

 • neplacení mezd a nejasnosti s odvody ze mzdy ze strany zaměstnavatele;
 • rodiny mají problémy s distanční výukou (možnost odkázat na METU);
 • obtíže lidí (včetně stresu a deprese), kteří se dostali do dluhů souvisejících s pobytem manželů v různých zemích a/nebo nelegálním zaměstnáváním;
 • matky, které mají partnery ve výkonu trestu v jiné zemi;
 • prvorodičky bez kontaktů a znalosti jazyka;
 • neprodlužování smluv na dobu určitou nebo vyhrožováním neprodloužením;
 • obtíže těhotných žen, které v této situaci před porodem nikdo nezaměstná; 
 • u OSVČ kompenzační balíčky a bonusy, které rozhodí sociální dávky;
 • rodičovské příspěvky; 
 • vzdělávací kurzy probíhají online;
 • všechno vyřizování trvá dlouho – mailová komunikace s úřady a se školami; 
 • SIMI: leták pro sociální služby – informace o sociálním zabezpečení a přístupu k jednotlivým dávkám ve vztahu k vybraným druhům pobytů
 • doučování pro děti ve školách; online webináře pro rodiče 
 • Infolinky Charity – MNG, VNM, UKR – na mongolské lince hlavně změny zaměstnavatele, nárůst klientů

 

SIMI: Domácí násilí s migračním prvkem

Infosheet SIMI k tématu domácího násilí s migračním prvkem. Odkazy na další materiály: manuál, letáky pro migrantky v jazykových verzích a sborník s odbornými články. Dotazy k materiálům i dotazníku mohou členky a členové pracovní skupiny obracet na projektovou koordinátorku Evu Valentovou (valentova@migrace.com) nebo právničku Kláru Holíkovou (holikova@migrace.com).

 

Organizační poznámky

Termín příštího setkání nad informateriálem pro MPSV: čtvrtek 7.1.2021, 13-15 hodin, online 

Termín příštího normálního setkání skupiny: čtvrtek 18.2.2021, 13-15 hodin

Práci sociální skupiny koordinuje Blanka Tollarová (tollarova@migracnikonsorcium.cz)

 

 

letáky SIMI

SIMI leták_domaci_nasili_2020
SIMI informacni-schema_socialni-zabezpeceni podle typu pobytu