Koncepce a strategie

Základní přehledy a dokumenty

Přehled Lex Ukrajina

Počty příchozích: základní počty + mapa krajů a okresů ČR.

Integrace ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+ - PAQ Research, České priority a nezávislí autoři: doporučení ve třech hlavních oblastech: bydlení, vzdělávání a práce.