Informace a výstupy z pracovních skupin Konsorcia

Pracovní skupiny slouží odborníkům z členských organizací k výměně zkušeností, formulování stanovisek a vytváření podkladů pro advokační a komunikační práci Konsorcia. Setkání se konají v intervalu jednoho až dvou měsíců.

Pobytová legislativa: připravuje se zpřísnění podmínek pro nesezdané páry a vzdálenější rodinné příslušníky  

Co konkrétně by novela znamenala? Nově by většina těchto osob nemohla o povolení k pobytu požádat v ČR, nýbrž by musela nejprve jet do své země původu. Cizinci z vízových zemí by pak zřejmě museli ještě tamější české ambasádě prokázat, že s českým občanem opravdu žijí ve společné domácnosti, což bude velmi obtížné až nemožné (právě odjezdem z ČR přece spolu … Číst dále

Schůzka advokační skupiny 11. 12. 2020

 Přehled dění v legislativě & další advokační činnost Novela zákona o sociálních službách Postup realizace KIC pro 2021  Novela zákona o azylu a ZPC „Průkazová novela“ ZPC  Nové nařízení ke kvótám Vyhláška k adaptačně integračním kurzům  Vyhláška řadící Arménii mezi bezpečné země  Zákon o státním občanství Zvýšení jazyka z A1 na A2 pro trvalý pobyt Školství – systémová podpora dětí a žáků s OMJ  Den migrantů … Číst dále

Setkání sociální skupiny konsorcia 3. 12. 2020

Přehled nejčastějších témat řešených členskými organizacemi konsorcia při práci s klienty: neplacení mezd a nejasnosti s odvody ze mzdy ze strany zaměstnavatele; rodiny mají problémy s distanční výukou (možnost odkázat na METU); obtíže lidí (včetně stresu a deprese), kteří se dostali do dluhů souvisejících s pobytem manželů v různých zemích a/nebo nelegálním zaměstnáváním; matky, které mají partnery ve výkonu trestu v jiné zemi; prvorodičky … Číst dále

Vyloučení některých skupin migrantů z veřejného zdravotního pojištění dopadá zejména na děti a další zranitelné skupiny   

Autoři petice upozorňují na vysokou míru nejistoty, kterou komerční pojištění přináší, jak v přístupu ke zdravotní péči, tak i v jeho hrazení. Žádají proto alespoň pro své děti, aby mohly využívat standardní pojištění veřejné. Nabízejí, že na rozdíl od českých dětí, u kterých platí pojistné stát, by byli ochotní za své děti do systému platit, přestože jako zaměstnanci již … Číst dále

Legislativa: právní a advokační skupina sleduje

Novela zákona o občanství – půjde do 1. čtení, věc sledujeme, jsme domluveni na spolupráci s některými opozičními stranami a připraveni dodávat podklady k pozměňovacím návrhům.   Novela azylu + ciziny – prošla legislativní radou vlády, v současnosti je na vládě, ale kdy se dostane do Parlamentu nevíme.   Novela ciziny (tzv. průkazová) – týká se rodinných příslušníků občanů EU a ČR – návrh byl díky razantní kritice … Číst dále

Workshop: migrace a veřejné mínění

Jak vzniká negativní obraz migrace a obavy z migrantů? Jakou roli hraje obava z islámu a muslimů? Jak ovlivňují veřejné mínění média, politici, socio-ekonomické faktory nebo kulturně historické vlivy? Jakým směrem stojí za to napřít úsilí, chceme-li obavy společnosti zmírnit a vytvořit prostor pro konstruktivní diskusi o migraci a integraci cizinců?     PROGRAM WORKSHOPU Islamofobie v České republice: prezentace a diskuse prezentuje: Carlos … Číst dále

Měli bychom přijímat děti a mladistvé bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů?

Ve spolupráci s odborníky z řad členských organizací (OPU, Amnesty, Diakonie, Člověk v Tísni, PLNU) jsme sestavili dokument obsahující 13 ČASTO KLADENÝCH OTÁZEK A ODPOVĚDÍ k danému tématu. Rádi bychom tak přispěli k věcnějšímu a úplnějšímu obrazu relokací nezletilých, ale i obecněji toho, jak přijímání uprchlíků a jejich pobyt v České republice vypadají   Dokument je ke stažení a k dalšímu využití zde:     MĚLI BYCHOM PŘIJÍMAT … Číst dále

Pobyty a zaměstnání

Vzdělávání a školství

Sociální práce a zdraví

Média a veřejné mínění

Neziskový sektor společně

Lidé na útěku