Informace a výstupy z pracovních skupin Konsorcia

Pracovní skupiny slouží odborníkům z členských organizací k výměně zkušeností, formulování stanovisek a vytváření podkladů pro advokační a komunikační práci Konsorcia. Setkání se konají v intervalu jednoho až dvou měsíců.

Setkání právní skupiny 25. 6. 2021

 Přehled dění v legislativě Novela zákona o azylu a ZPC – již několik měsíců čeká v Poslanecké sněmovně na 1. čtení, do voleb se již neprojedná. „Průkazová novela“ ZPC – 15. 6. se návrh zákona dostal do Senátu, kde byl přikázán k projednání garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost jako výboru garančnímu a dále Výboru pro zdravotnictví a Ústavně-právnímu výboru. Zahraniční výbor společně s výborem … Číst dále

Princip postupného nabývání práv naráží na nevstřícnost zákonodárců. Rozhodne Senát

O co jde ve zpřísnění podmínek pro nesezdané páry a vzdálenější rodinné příslušníky? Nejbližším rodinným příslušníkům, tedy zejména manželům, manželkám či dětem českých občanů, by měla zůstat jejich práva zachována, ale postavení nesezdaných párů, kde jeden je občanem ČR nebo EU a druhý tzv. třetizemcem, se v několika oblastech zhorší. Totéž platí i pro tzv. vzdálenější rodinné příslušníky, kteří jsou závislí na … Číst dále

Setkání advokační skupiny 27. 5. 2021

 Přehled dění v legislativě Novela zákona o azylu a ZPC „Průkazová novela“ ZPC  Novela zákona o státním občanství Zvýšení jazyka z A1 na A2 pro trvalý pobyt Školství – systémová podpora dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem Zdravotnictví – očkování pro cizince s komerčním pojištěním, zahrnutí novorozenců do systému veřejného zdravotního pojištění  Předsednictví ČR v Radě EU – téma migrace a integrace Koordinaci advokační skupiny zajišťuje … Číst dále

TISKOVÁ ZPRÁVA: Poslanci mohou vyřešit zoufalou situaci nepojistitelných novorozenců a chronicky nemocných dětí cizinců

V současné době musí děti cizinců pracujících v České republice a pocházejících ze zemí mimo EU spoléhat na drahé a nespolehlivé komerční pojištění. Pokud jsou tyto děti chronicky nemocné nebo se narodí předčasně, komerční pojišťovny je mohou z pojištění vyloučit nebo léčbu hradí jen z malé části.   Rodiče tak musí nezbytnou péči platit, cestovat za ní do země původu, případně … Číst dále

Setkání právní skupiny 30. 4. 2021

Přehled dění v legislativě Novela zákona o azylu a ZPC – čeká v Poslanecké sněmovně na 1. čtení, do voleb se už zřejmě neprojedná „Průkazová novela“ ZPC – pozměňovací návrhy otevírají možnost veřejného zdravotního pojištění pro děti cizinců.   Novela zákona o státním občanství – 19. 3. byla projednána na garančním výboru pro bezpečnost, který vyslovil souhlas s návrhem zákona. Právní skupina vytvořila právní analýzu a factsheet … Číst dále

Je legální, aby občanky třetích zemí podstoupily v ČR interrupci?

Dle našeho názoru z § 10 zákona č. 66/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství, vyplývá, že cizinky ze zemí mimo EU, které mají na území ČR udělený dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání, za účelem studia nebo za účelem sloučení rodiny s partnerem zaměstnaným v organizacích se sídlem v ČR, mají tím pádem právo na umělé přerušení těhotenství na vlastní žádost ze stejných podmínek … Číst dále

Matoucí a bezdůvodné zpřísňování dosud fungujícího zákona o státním občanství  

K jakému konkrétnímu zpřísnění by přijetím tohoto návrhu zákona došlo? Nově by jedinci z tzv. druhé generace cizinců, tedy osoby ve věku 18-21 let, které v ČR pobývaly minimálně dvě třetiny doby od svých 10 let, přišli o možnost získat české občanství zjednodušeným způsobem a to prohlášením. Tito žadatelé strávili v České republice velkou část svého života a v mnoha případech se za považují za Čechy … Číst dále

Setkání advokační skupiny 5. 3. 2021

 Přehled dění v legislativě & další advokační činnost Novela zákona o azylu a ZPC „Průkazová novela“ ZPC  Novela zákona o státním občanství Vyhláška k adaptačně integračním kurzům  Zvýšení jazyka z A1 na A2 pro trvalý pobyt Školství – systémová podpora dětí a žáků s OMJ  Migrační pakt Zdravotnictví – očkování, proplácení testů   Koordinaci advokační skupiny zajišťuje Klára Besuchet (besuchet@migracnikonsorcium.cz)

Setkání právní skupiny 19. 2. 2021

 Přehled dění v legislativě Novela zákona o azylu a ZPC – čeká v Poslanecké sněmovně na 1. čtení, právní skupina pracuje na dokončení právní analýzy „Průkazová novela“ ZPC – v blízké době by měla jít do 2. čtení, rozeslali jsme poslancům hotovou právní analýzu se zdůvodněním našich výhrad, factsheet s doporučení k hlasování a krátké vysvětlení situace tzv. nepojistitelných novorozenců s reálnými případy Novela zákona o státním občanství – … Číst dále

Pobyty a zaměstnání

Vzdělávání a školství

Sociální práce a zdraví

Média a veřejné mínění

Neziskový sektor společně

Lidé na útěku

Užitečné zdroje

Statistics on migration to Europe (European Commission: Promoting our European Way of Life)