Informace a výstupy z pracovních skupin Konsorcia

Pracovní skupiny slouží odborníkům z členských organizací k výměně zkušeností, formulování stanovisek a vytváření podkladů pro advokační a komunikační práci Konsorcia. Setkání se konají v intervalu jednoho až dvou měsíců.

Je legální, aby občanky třetích zemí podstoupily v ČR interrupci?

Dle našeho názoru z § 10 zákona č. 66/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství, vyplývá, že cizinky ze zemí mimo EU, které mají na území ČR udělený dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání, za účelem studia nebo za účelem sloučení rodiny s partnerem zaměstnaným v organizacích se sídlem v ČR, mají tím pádem právo na umělé přerušení těhotenství na vlastní žádost ze stejných podmínek … Číst dále

Matoucí a bezdůvodné zpřísňování dosud fungujícího zákona o státním občanství  

K jakému konkrétnímu zpřísnění by přijetím tohoto návrhu zákona došlo? Nově by jedinci z tzv. druhé generace cizinců, tedy osoby ve věku 18-21 let, které v ČR pobývaly minimálně dvě třetiny doby od svých 10 let, přišli o možnost získat české občanství zjednodušeným způsobem a to prohlášením. Tito žadatelé strávili v České republice velkou část svého života a v mnoha případech se za považují za Čechy … Číst dále

Setkání advokační skupiny 5. 3. 2021

 Přehled dění v legislativě & další advokační činnost Novela zákona o azylu a ZPC „Průkazová novela“ ZPC  Novela zákona o státním občanství Vyhláška k adaptačně integračním kurzům  Zvýšení jazyka z A1 na A2 pro trvalý pobyt Školství – systémová podpora dětí a žáků s OMJ  Migrační pakt Zdravotnictví – očkování, proplácení testů   Koordinaci advokační skupiny zajišťuje Klára Besuchet (besuchet@migracnikonsorcium.cz)

Setkání právní skupiny 19. 2. 2021

 Přehled dění v legislativě Novela zákona o azylu a ZPC – čeká v Poslanecké sněmovně na 1. čtení, právní skupina pracuje na dokončení právní analýzy „Průkazová novela“ ZPC – v blízké době by měla jít do 2. čtení, rozeslali jsme poslancům hotovou právní analýzu se zdůvodněním našich výhrad, factsheet s doporučení k hlasování a krátké vysvětlení situace tzv. nepojistitelných novorozenců s reálnými případy Novela zákona o státním občanství – … Číst dále

Mediální skupina Konsorcia 17.2.2021

Probíhá – připravuje se: Letní škola migračních studií – s českými i zahraničními speakery, připravuje se online i offline varianta a lze propojit s dalšími letními akcemi. Zájemci z NGO mohou hradit školné z projektů nebo je po domluvě možné snížené školné. Kontakt: jschroth@iom.int Obnovený bulletin Slovo vyjde opět v březnu. Kontakt: slovo_bulletin@centrum.cz Mezinárodní historický projekt Unlikely Refuge – o fenoménu uprchlictví v Evropě 20. století  Pilotní … Číst dále

Pobytová legislativa: připravuje se zpřísnění podmínek pro nesezdané páry a vzdálenější rodinné příslušníky  

Co konkrétně by novela znamenala? Nově by většina těchto osob nemohla o povolení k pobytu požádat v ČR, nýbrž by musela nejprve jet do své země původu. Cizinci z vízových zemí by pak zřejmě museli ještě tamější české ambasádě prokázat, že s českým občanem opravdu žijí ve společné domácnosti, což bude velmi obtížné až nemožné (právě odjezdem z ČR přece spolu … Číst dále

Schůzka advokační skupiny 11. 12. 2020

 Přehled dění v legislativě & další advokační činnost Novela zákona o sociálních službách Postup realizace KIC pro 2021  Novela zákona o azylu a ZPC „Průkazová novela“ ZPC  Nové nařízení ke kvótám Vyhláška k adaptačně integračním kurzům  Vyhláška řadící Arménii mezi bezpečné země  Zákon o státním občanství Zvýšení jazyka z A1 na A2 pro trvalý pobyt Školství – systémová podpora dětí a žáků s OMJ  Den migrantů … Číst dále

Setkání sociální skupiny konsorcia 3. 12. 2020

Přehled nejčastějších témat řešených členskými organizacemi konsorcia při práci s klienty: neplacení mezd a nejasnosti s odvody ze mzdy ze strany zaměstnavatele; rodiny mají problémy s distanční výukou (možnost odkázat na METU); obtíže lidí (včetně stresu a deprese), kteří se dostali do dluhů souvisejících s pobytem manželů v různých zemích a/nebo nelegálním zaměstnáváním; matky, které mají partnery ve výkonu trestu v jiné zemi; prvorodičky … Číst dále

Vyloučení některých skupin migrantů z veřejného zdravotního pojištění dopadá zejména na děti a další zranitelné skupiny   

Autoři petice upozorňují na vysokou míru nejistoty, kterou komerční pojištění přináší, jak v přístupu ke zdravotní péči, tak i v jeho hrazení. Žádají proto alespoň pro své děti, aby mohly využívat standardní pojištění veřejné. Nabízejí, že na rozdíl od českých dětí, u kterých platí pojistné stát, by byli ochotní za své děti do systému platit, přestože jako zaměstnanci již … Číst dále

Pobyty a zaměstnání

Vzdělávání a školství

Sociální práce a zdraví

Média a veřejné mínění

Neziskový sektor společně

Lidé na útěku

Užitečné zdroje

Statistics on migration to Europe (European Commission: Promoting our European Way of Life)