Školství a vzdělávání

Namaluj Bivoje a zopakuj si vyjmenovaná slova: speciál o dětech s OMJ

26. 11. 2020

Ve spolupráci s Metou a s Centrem pro integraci cizinců jsme sestavili informační speciál o dětech s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Neznalost jazyka je velká výzva pro děti, rodiče i pedagogy, ale s adekvátní podporou se dá zvládnout. Právě o podobě systémové podpory dětí s OMJ se v současné době jedná a návrh MŠMT bohužel nevypadá příliš uspokojivě... → číst dále

META: Jak podporovat školní úspěšnost žáků s OMJ aneb co přinesla říjnová mezinárodní konference

2. 11. 2020

Mezinárodní konference „Dlouhodobá podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) jako prevence školní neúspěšnosti“ proběhla 22. 10. 2020 s cílem poukázat na situaci žáků s OMJ, porovnat české a zahraniční zkušenosti s jejich dlouhodobou podporou a představit strategii MŠMT ČR pro nadcházející období.   → číst dále

META: Otevřený dopis k novele inkluze

22. 9. 2020

META, o.p.s. se připojila ke stanovisku ČOSIV , České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, k návrhům na změny a zároveň v otevřeném dopise upozorňuje ministra školství na negativní dopady navrhovaných změn na děti a žáky s neznalostí či nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. → číst dále

META: Tisková zpráva: Neznalost jazyka u maturity stále neomlouvá

12. 6. 2020

Žáci s odlišným mateřským jazykem musejí v českém vzdělávacím systému překonávat mimořádně limitující bariéry, které se nejvýrazněji projevují při přechodu na střední školu a provázejí je od přijímacího řízení až po maturitní či závěrečné zkoušky. se nejvýrazněji projevují při přechodu na střední školu a provázejí je od přijímacího řízení až po maturitní či závěrečné zkoušky.

→ číst dále

Online nabídky pro žáky s OMJ a jejich pedagogy v souvislosti s covid-19

7. 4. 2020

Po dobu uzavření škol jsou děti v ČR odkázány na domácí vzdělávání, které se často neobejde bez podpory rodičů. Dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) mají situaci pochopitelně ztíženou a rodiče jim často nemohou pomoci, protože jim to jejich jazykové schopnosti neumožňují, anebo proto, že k tomu nemají potřebné informace a know-how.

Konsorcium společně s dalšími aktéry proto vyzvalo MŠMT dopisem, aby prostřednictvím svých webových stránek (a ve spolupráci s NPI ČR, které disponuje kontakty na překladatele a tlumočníky a má k dispozici i překlady aktuálních informací) informovalo rodičovskou veřejnost z řad migrantů o důležitých aspektech současné situace a aby vyzvalo školy k lepší komunikaci s rodiči-cizinci. Učitelé by měli reflektovat potřeby dětí s OMJ a podpořit je (například formou distančních konzultací). 

→ číst dále

Více příspěvků k tématu