Pobyty a zaměstnání

Zvýšení úrovně českého jazyka pro získání trvalého pobytu z A1 na A2

V praxi to znamená, že pokud cizinec předloží žádost o trvalý pobyt do konce srpna 2021, bude moci v rámci této předložené žádosti stále skládat zkoušku na úrovni A1. Dle informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou první termíny pro zkoušku A2 dostupné v listopadu 2021. Do konce roku budou také dostupné termíny pro zkoušku A1 pro žadatele, kteří svou žádost o trvalý … Číst dále

Nesouhlasíte s novelou zákona o občanství? Napište poslancům!

Toto jsou hlavní sporné body, proti kterým Konsorcium vystupuje: zpřísnění způsobu nabývání českého občanství pro tzv. druhou generaci cizinců, zavedení přestupkové bezúhonnosti v určitých kategoriích, které obsahují často banální přestupky jako rušení nočního klidu či odhození žvýkačky na chodník (při 2 a více porušeních dochází ke ztrátě možnosti žádat o státní občanství) nutnost nově dokazovat životní náklady, přičemž není jasné, co je … Číst dále

Matoucí a bezdůvodné zpřísňování dosud fungujícího zákona o státním občanství  

K jakému konkrétnímu zpřísnění by přijetím tohoto návrhu zákona došlo? Nově by jedinci z tzv. druhé generace cizinců, tedy osoby ve věku 18-21 let, které v ČR pobývaly minimálně dvě třetiny doby od svých 10 let, přišli o možnost získat české občanství zjednodušeným způsobem a to prohlášením. Tito žadatelé strávili v České republice velkou část svého života a v mnoha případech se za považují za Čechy … Číst dále

Setkání advokační skupiny 5. 3. 2021

 Přehled dění v legislativě & další advokační činnost Novela zákona o azylu a ZPC „Průkazová novela“ ZPC  Novela zákona o státním občanství Vyhláška k adaptačně integračním kurzům  Zvýšení jazyka z A1 na A2 pro trvalý pobyt Školství – systémová podpora dětí a žáků s OMJ  Migrační pakt Zdravotnictví – očkování, proplácení testů   Koordinaci advokační skupiny zajišťuje Klára Besuchet (besuchet@migracnikonsorcium.cz)

Srovnávací zpráva: Jak Česko a Slovensko pomáhají uprchlíkům s bydlením?

 Jak Česká republika, tak i Slovensko hostí stále velmi malé množství držitelů mezinárodní ochrany. Jejich výjimečné postavení mezi migranty, dané složitou životní situací a zakotvené v evropském a mezinárodním právu, nicméně vyžaduje ze strany států zvýšenou péči o zajištění sociální integrace. Adekvátní a dostupné bydlení je přitom klíčovou součástí úspěšného procesu integrace uprchlíků do nové společnosti.    Text dokládá, že v právech … Číst dále

Setkání právní skupiny 19. 2. 2021

 Přehled dění v legislativě Novela zákona o azylu a ZPC – čeká v Poslanecké sněmovně na 1. čtení, právní skupina pracuje na dokončení právní analýzy „Průkazová novela“ ZPC – v blízké době by měla jít do 2. čtení, rozeslali jsme poslancům hotovou právní analýzu se zdůvodněním našich výhrad, factsheet s doporučení k hlasování a krátké vysvětlení situace tzv. nepojistitelných novorozenců s reálnými případy Novela zákona o státním občanství – … Číst dále

Pobytová legislativa: připravuje se zpřísnění podmínek pro nesezdané páry a vzdálenější rodinné příslušníky  

Co konkrétně by novela znamenala? Nově by většina těchto osob nemohla o povolení k pobytu požádat v ČR, nýbrž by musela nejprve jet do své země původu. Cizinci z vízových zemí by pak zřejmě museli ještě tamější české ambasádě prokázat, že s českým občanem opravdu žijí ve společné domácnosti, což bude velmi obtížné až nemožné (právě odjezdem z ČR přece spolu … Číst dále

Provoz pracovišť OPC OAMP od 30. 11. 2020

V souvislosti s aktuálními epidemiologickými opatřeními vyhlášenými vládou ČR platí pro návštěvu pobytových pracovišť ministerstva vnitra následující: Přístup na pobytová pracoviště bude nadále umožněn POUZE PŘEDEM OBJEDNANÝM KLIENTŮM, od 30.11.2020 bude možné se objednat již ke všem úkonům. Přednostní termín pro návštěvu pracoviště bude poskytován na úkony vyžadující osobní přítomnost, jejichž podání je podmíněno lhůtou. Jedná se … Číst dále

Fungování pobytových pracovišť ministerstva vnitra s účinností od  22. října 2020

–          Přístup na pobytová pracoviště bude umožněn pouze předem objednaným klientům. –          Dosavadní objednávky zůstávají v platnosti. –          Nové objednávky budou umožněny pouze na nezbytné úkony, kterými jsou zejména:                o   registrace po příjezdu                o   zpracování biometrických údajů                o   výdej pobytových oprávnění   … Číst dále