Thai Le Hong

Odkud pocházíte? Co vás přivedlo do ČR?

Já, respektive oba moji rodiče pocházejí ze severního Vietnamu, z venkova. A přivedli si mě s sebou poté, co skončila vzájemná dělnická spolupráce ČSR a VSR.

 

Kdy nastal ten moment, kdy jste si řekl, že jste v Česku doma?

V Čechách jsem vyrůstal od útlého věku, a celkem přirozeně jsem si našel i kamarády, pevnější přátelství byla už od školky a byl jsem rámcově vlídně přijímán, tudíž si nemyslím, že bych se v ČR nikdy necítil jako doma. Koncept domova jsem si zpětně možná uvědomil až na nižším gymnáziu. 

 

Co Vás nejvíc těší na Vaší práci?

Na mé práci lékaře mě nejvíc těší přísun nových informací a jejich zužitkování v praxi, kdy jsem v kontaktu s pacienty.

 

Co máte na Česku nejraději a proč?

V ČR mám nejraději krajinu. Žádná velká placka, ale členitý terén, spoustu lesů, skal a řek. K tomu mnoho tisíc historických památek. Když procházím kolem nebo se jen dívám z povzdálí, uvědomuji si, čeho krásného jsem součástí a zároveň jak daleko už jsme jako lidstvo pokročili.

 

Existuje ve v kultuře vaší rodné země něco, čemu by se podle vás mohli Češi přiučit?

Z Vietnamu by si leckdo mohl přinést například houževnatost, vytrvalost a touhu chopit se každé dobré příležitosti.