Mezinárodní den migrantů

18. prosince bychom za normálních okolností pořádali oslavu. Bylo by to opět ve spolupráci s pražským magistrátem a opět ve znamení umění a kreativity, ale covid-19 nám plány překazil. Alespoň zprostředkovaně tedy nabízíme setkání se sedmičkou lidí, kteří spoluutvářejí a obohacují naši českou realitu, přestože se původně narodili někde úplně jinde.

Vybírali jsme s ohledem na zajímavé profese, protože práce odváděná migranty patřila k velkým tématům letošního roku. Epidemie odhalila, kolik klíčových odvětví se o ni opírá a jak obtížně se za zahraniční pracovníky hledá náhrada, zvlášť když jde o fyzicky náročná povolání nebo o speciální odbornost.

Najít sedm vhodných adeptů s migrační zkušeností a zajímavou profesí nedalo velkou práci. A natáčet s nimi byla radost...

 

7 výrazných osobností, 7 krásných profesí a 7 příběhů o nalézání nového domova...

Díky, že jste tu s námi...

 

#díkyžejstetusnámi

Thai přišel do Česka společně s rodiči ze Severního Vietnamu jako malý kluk. Bylo to v době, kdy skončila vzájemná dělnická spolupráce mezi ČSR a VSR. První české kamarády si našel celkem přirozeně už ve školce a nevzpomíná si, že by se tu někdy necítil doma.
Dnes pracuje na oddělení psychiatrie ve Všeobecné fakultní nemocnici. Na práci lékaře ho nejvíc těší stálý přísun nových informací a možnost využít je hned v praxi, v kontaktu s pacienty.

 

#díkyžejstetusnámi

Elmira je Tatarka z ruského Povolží. Do Česka přijela před 15 lety za studiem a získala tu titul PhD z mezinárodního práva. Dnes přednáší o právech migrantů a poskytuje poradenství mezinárodním společnostem. Věří ve spolupráci a dialog mezi jednotlivci i mezi národy, a proto ve volném čase dobrovolničí a vede česko-turkický spolek KITAP (Kniha).
Na českém národě se jí líbí smysl pro humor, empatie k jiným malým národům, surrealistické vnímání reality a pragmatické myšlení.
Marwan se narodil v Sýrii. Do Československa přijel v 80. letech studovat stavební fakultu ČVUT.
Dnes pracuje jako učitel češtiny a fyziky pro cizince. Hraje na několik hudebních nástrojů, píše básně a jeho múzy mluví arabsky a česky.
Paní Manana Taidze pochází z Gruzie. V Česku žije se svou rodinou již více než deset let. Vlastní přátelské bistro Polévkárna paní Mančo, kde vaří gruzínské speciality. Má nezaměnitelný temperament a je ztělesněním srdečnosti, otevřenosti a pohostinnosti, které nám Čechům leckdy trochu chybí.
Katerina pochází z Venezuely, ale její tatínek byl Čech, a proto chtěla poznat českou kulturu a naučit se jazyk.
Nejprve žila v Ostravě, kde učila na univerzitě španělštinu. Spolupracovala s milými kolegy a už od začátku měla pocit, že je tu doma. Zamilovala si českou přírodu a na Praze, kde dnes žije, obdivuje architekturu, parky a Vltavu.

 

#díkyžejstetusnámi

Alicia pochází ze Španělska, studovala filologii, ale její vášeň je tanec. Podílela se na utváření alternativní divadelní scény ve Valencii, ale také v Holandsku a v Londýně. Je certifikovanou lektorkou Alexandrovy techniky.
Do Prahy přišla se svým partnerem, který je Čech.

 

#díkyžejstetusnámi

Mladen pochází z Bosny a Hercegoviny, ze Sarajeva. Do České republiky ho přivedla válka v bývalé Jugoslávii. Postupně tu zapustil kořeny, ale Balkán, stále považuje alespoň částečně za svůj domov.
Pracuje jako strategický plánovač v reklamní agentuře. Má rád rozmanitost, kterou mu práce přináší, a baví ho, že se občas musí podívat se na svět cizíma očima a přemýšlet jako někdo jiný.

Projekt vznikl za podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Koncept: Michaela Neuhöferová (Integrační centrum Praha), Beáta Máthéová (Organizace pro pomoc uprchlíkům), Duc Anh Le (META o.p.s.), Lucie Kellnerová (Konsorcium)

Kamera a střih: Ondřej Kudyn; Foto: Beáta Máthéová; Grafická spolupráce: Igor Suvorov (IntegrON)

Aktivity našich členů a dalších spřátelených organizací