Naše výstupy

Pro naše členy:

 • Organizujeme pravidelná setkání pracovních skupin v několika tematicých oblastech.
 • Pořádáme setkání s relevantními aktéry z politiky, státní správy, odbornou a akademickou veřejností, politiky.
 • Organizujeme odborná školení a workshopy.

Pro odbornou a širší veřejnost:

 • Pořádáme debaty a semináře k aktuálním tématům.
 • Připravujeme odborná stanoviska a studie na nejrůznější témata spojená s migraci.
 • Pořádáme kulturní a vzdělávácí akce, například k Mezinárodnímu dni migrantů.

Pro novináře:

 • Pořádáme setkání pro novináře a vydáváme tiskové zprávy k aktuálním otázkám.
 • Poskytujeme podklady k migračním tématům a kontakty na odborníky.
 • Nabízíme školení v redakcích.

Analýzy a stanoviska

Princip postupného nabývání práv naráží na nevstřícnost zákonodárců. Rozhodne Senát

22. 6. 2021

V červnu 2021 přijala Poslanecká sněmovna návrh novely zákona o pobytu cizinců a tento návrh by měl v první polovině července projednat Senát. Průběh poslaneckých diskusí ukazuje, že ve vztahu k cizincům přetrvává příklon k restriktivním opatřením a neochota zajistit postupné nabývání práv osobám, které v ČR dlouhodobě žijí, pracují a zapouštějí kořeny. Příznačné je zpřísnění podmínek pro nesezdané páry a vzdálené rodinné příslušníky, zamítnutí pozměňovacího návrhu na zařazení dětí cizinců s dlouhodobým pobytem do veřejného zdravotního pojištění nebo přijetí návrhu na monopolizaci komerčního zdravotního pojištění. Senát má možnost zjednat nápravu 1. července 2021. → číst dále

TISKOVÁ ZPRÁVA: Poslanci mohou vyřešit zoufalou situaci nepojistitelných novorozenců a chronicky nemocných dětí cizinců

27. 5. 2021

Dne 2. června jde do třetího čtení novela zákona o pobytu cizinců, doplněná o pozměňovací návrh poslanců P. Třešňáka, J. Čižinského a F. Kopřivy. Návrh usiluje o nápravu problematické situace dětí cizinců s dlouhodobým pobytem v České republice a zavádí jejich začlenění do systému veřejného zdravotního pojištění. Navrhované změny by těmto dětem zajistily standardní přístup ke zdravotní péči a vyřešily by tak mimořádně závažný a naléhavý problém nepojistitelných novorozenců a chronicky nemocných dětí. Na rozdíl od českých dětí by pojistné zálohy hradili rodiče/cizinci. → číst dále

Stanovisko k novému EU paktu o migraci a azylu

1. 4. 2021

Stanovisko Konsorcia je výsledkem společné práce odborníků z členských organizací. Odráží zkušenosti s fungováním různých typů regulace migračních toků a jejich dopadů na jednotlivce i společnost. Stanovisko se zabývá se zejména azylovými procedurami, kde nesouhlasíme s nepřiměřeným zpřísňováním, a mechanismem sponzorovaných návratů, kde vyvstává řada právních otazníků a nejasností. → číst dále

Matoucí a bezdůvodné zpřísňování dosud fungujícího zákona o státním občanství  

11. 3. 2021

Na konci ledna 2021 prošla prvním čtením novela zákona o státním občanství, která v několika bodech zpřísňuje podmínky pro cizince, kteří chtějí získat české občanství. Tento zákon je poměrně nový a navrhovaná úprava je jeho první novelizací. I přes dosavadní funkčnost zákona chce Ministerstvo vnitra zkomplikovat nabývání občanství pro tzv. druhou generaci nebo zavést přestupkovou bezúhonnost ve vybraných kategoriích přestupků. → číst dále

Více

Projekty

Více projektů

Skills for refugees -Skills for Employment

Ve spolupráci s IKEA rozjíždíme v únoru 2020 první ročník iniciativy na podporu držitelů azylu a doplňkové ochrany. Součástí programu je:

 1. vzdělávání v češtině a v dovednostech užitečných při hledání zaměstnání
 2. nabídka zaměstnání v obchodních domech IKEA

VÍCE INFORMACÍ O PROJEKTU SKILLS FOR EMPLOYMENT

Mezinárodní den migrantů 2020

Vloni jsme Den migrantů pojali jako přehlídku kreativity a taky příležitost pro předvánoční setkání. To se nám letos nepovede. Ale nemělo by zapadnout, že JE CO SLAVIT!!!

Získali jsme sedm statečných, kteří souhlasili, že budou reprezentovat českou migrační komunitu:

7 různorodých příběhů, 7 krásných profesí a 7 důvodů, proč je práce na poli migrace radost

My v médiích

Bezproblémové usazování příchozích je v zájmu všech píše Tomáš Jungwirth

8. 6. 2018

V současné době Český průmysl potřebuje větší počty pracovníků, a hledá je v zahraničí. Nemůžeme se ale zachovat k těmto pracovníkům jako ke zboží. Je potřeba již teď vytvářet udržitelné integrační opatření abychom zajistili nejenom snadný příchod tisíce nových pracovních migrantů, ale také jejich dlouhodobé soužití s českou společnosti. → číst dále

Více