Naše výstupy

Pro naše členy:

  • Organizujeme pravidelná setkání pracovních skupin v několika tematicých oblastech.
  • Pořádáme setkání s relevantními aktéry z politiky, státní správy, odbornou a akademickou veřejností, politiky.
  • Organizujeme odborná školení a workshopy.

Pro odbornou a širší veřejnost:

  • Pořádáme debaty a semináře k aktuálním tématům.
  • Připravujeme odborná stanoviska a studie na nejrůznější témata spojená s migraci.
  • Pořádáme kulturní a vzdělávácí akce, například k Mezinárodnímu dni migrantů.

Pro novináře:

  • Pořádáme setkání pro novináře a vydáváme tiskové zprávy k aktuálním otázkám.
  • Poskytujeme podklady k migračním tématům a kontakty na odborníky.
  • Nabízíme školení v redakcích.

Analýzy a stanoviska

Pobytová legislativa: připravuje se zpřísnění podmínek pro nesezdané páry a vzdálenější rodinné příslušníky  

11. 1. 2021

Do poslaneckého výboru pro bezpečnost šel 7. ledna návrh zákona, který mění dosavadní zákon o pobytu cizinců na území České republiky. Pro nejbližší rodinné příslušníky, tedy zejména manžele či děti českých občanů, by měla zůstat jejich práva zachována, ale postavení nesezdaných párů, kde jeden občanem ČR nebo EU a druhý tzv. třetizemcem, se v několika oblastech zhorší.  → číst dále

Namaluj Bivoje a zopakuj si vyjmenovaná slova: speciál o dětech s OMJ

26. 11. 2020

Ve spolupráci s Metou a s Centrem pro integraci cizinců jsme sestavili informační speciál o dětech s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Neznalost jazyka je velká výzva pro děti, rodiče i pedagogy, ale s adekvátní podporou se dá zvládnout. Právě o podobě systémové podpory dětí s OMJ se v současné době jedná a návrh MŠMT bohužel nevypadá příliš uspokojivě... → číst dále

Měj se k světu: naplňování cílů udržitelného rozvoje

30. 10. 2020

Manifest "Měj se k světu" připravovaný v letech 2015-2017 a zveřejněný v roce 2018 zpracovaly oborové platformy sdružující organizace občanské společnosti (za migrační sektor Konsorcium) jako svůj příspěvek národní reflexi Cílů udržitelného rozvoje OSN. V letošním roce sestavil kolektiv autorů stručnou zprávou o tom, jak se daří tyto cíle naplňovat. Zpráva má být vodítkem pro další směřování neziskových organizací, ale také zpětnou vazbou pro veřejnou správu a další subjekty, které se zapojují do tvorby veřejných politik. Kapitolu věnovanou migraci zpracovala Barbora Chrzová. → číst dále

Více

Projekty

Více projektů

Mezinárodní den migrantů 2020

Vloni jsme Den migrantů pojali jako přehlídku kreativity a taky příležitost pro předvánoční setkání. To se nám letos nepovede. Ale nemělo by zapadnout, že JE CO SLAVIT!!!

Získali jsme sedm statečných, kteří souhlasili, že budou reprezentovat českou migrační komunitu:

7 různorodých příběhů, 7 krásných profesí a 7 důvodů, proč je práce na poli migrace radost

My v médiích

Bezproblémové usazování příchozích je v zájmu všech píše Tomáš Jungwirth

8. 6. 2018

V současné době Český průmysl potřebuje větší počty pracovníků, a hledá je v zahraničí. Nemůžeme se ale zachovat k těmto pracovníkům jako ke zboží. Je potřeba již teď vytvářet udržitelné integrační opatření abychom zajistili nejenom snadný příchod tisíce nových pracovních migrantů, ale také jejich dlouhodobé soužití s českou společnosti. → číst dále

Více