Naše výstupy

Pro naše členy:

 • Organizujeme pravidelná setkání pracovních skupin v několika tematicých oblastech.
 • Pořádáme setkání s relevantními aktéry z politiky, státní správy, odbornou a akademickou veřejností, politiky.
 • Organizujeme odborná školení a workshopy.

Pro odbornou a širší veřejnost:

 • Pořádáme debaty a semináře k aktuálním tématům.
 • Připravujeme odborná stanoviska a studie na nejrůznější témata spojená s migraci.
 • Pořádáme kulturní a vzdělávácí akce, například k Mezinárodnímu dni migrantů.

Pro novináře:

 • Pořádáme setkání pro novináře a vydáváme tiskové zprávy k aktuálním otázkám.
 • Poskytujeme podklady k migračním tématům a kontakty na odborníky.
 • Nabízíme školení v redakcích.

Analýzy a stanoviska

Stanovisko k novému EU paktu o migraci a azylu

1. 4. 2021

Stanovisko Konsorcia je výsledkem společné práce odborníků z členských organizací. Odráží zkušenosti s fungováním různých typů regulace migračních toků a jejich dopadů na jednotlivce i společnost. Stanovisko se zabývá se zejména azylovými procedurami, kde nesouhlasíme s nepřiměřeným zpřísňováním, a mechanismem sponzorovaných návratů, kde vyvstává řada právních otazníků a nejasností. → číst dále

Matoucí a bezdůvodné zpřísňování dosud fungujícího zákona o státním občanství  

11. 3. 2021

Na konci ledna 2021 prošla prvním čtením novela zákona o státním občanství, která v několika bodech zpřísňuje podmínky pro cizince, kteří chtějí získat české občanství. Tento zákon je poměrně nový a navrhovaná úprava je jeho první novelizací. I přes dosavadní funkčnost zákona chce Ministerstvo vnitra zkomplikovat nabývání občanství pro tzv. druhou generaci nebo zavést přestupkovou bezúhonnost ve vybraných kategoriích přestupků. → číst dále

Pobytová legislativa: připravuje se zpřísnění podmínek pro nesezdané páry a vzdálenější rodinné příslušníky  

11. 1. 2021

Do poslaneckého výboru pro bezpečnost šel 7. ledna návrh zákona, který mění dosavadní zákon o pobytu cizinců na území České republiky. Pro nejbližší rodinné příslušníky, tedy zejména manžele či děti českých občanů, by měla zůstat jejich práva zachována, ale postavení nesezdaných párů, kde jeden občanem ČR nebo EU a druhý tzv. třetizemcem, se v několika oblastech zhorší.  → číst dále

Více

Projekty

Více projektů

Skills for refugees

Ve spolupráci s IKEA rozjíždíme v únoru 2020 první ročník iniciativy na podporu držitelů mezinárodní a doplňkové ochrany. Součástí programu je:

 1. vzdělávání v češtině a v dovednostech užitečných při hledání zaměstnání
 2. nabídka zaměstnání v obchodních domech IKEA

VÍCE INFORMACÍ O PROJEKTU SKILLS FOR REFUGEES

Mezinárodní den migrantů 2020

Vloni jsme Den migrantů pojali jako přehlídku kreativity a taky příležitost pro předvánoční setkání. To se nám letos nepovede. Ale nemělo by zapadnout, že JE CO SLAVIT!!!

Získali jsme sedm statečných, kteří souhlasili, že budou reprezentovat českou migrační komunitu:

7 různorodých příběhů, 7 krásných profesí a 7 důvodů, proč je práce na poli migrace radost

My v médiích

Bezproblémové usazování příchozích je v zájmu všech píše Tomáš Jungwirth

8. 6. 2018

V současné době Český průmysl potřebuje větší počty pracovníků, a hledá je v zahraničí. Nemůžeme se ale zachovat k těmto pracovníkům jako ke zboží. Je potřeba již teď vytvářet udržitelné integrační opatření abychom zajistili nejenom snadný příchod tisíce nových pracovních migrantů, ale také jejich dlouhodobé soužití s českou společnosti. → číst dále

Více