META: Jak podporovat školní úspěšnost žáků s OMJ aneb co přinesla říjnová mezinárodní konference

Mezinárodní konference „Dlouhodobá podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) jako prevence školní neúspěšnosti“ proběhla 22. 10. 2020 s cílem poukázat na situaci žáků s OMJ, porovnat české a zahraniční zkušenosti s jejich dlouhodobou podporou a představit strategii MŠMT ČR pro nadcházející období.  

Obsah celé konference směřoval k tomu, aby se český vzdělávací systém, který se v současné chvíli začíná více věnovat rozvoji výuky češtiny jako druhého jazyka, inspiroval zahraničními zkušenostmi a posunul tak pozornost také k rozvoji akademického jazyka a vícejazyčnosti. 

Nejživější diskusi vyvolal příspěvek zástupce MŠMT Svatopluka Pohořelého, který představil nový systém podpory žáků sOMJ. MŠMT plánuje nastavit nově organizaci, financování a rozsah jazykové přípravy žáků s cizí státní příslušností v povinném vzdělávání. NPI ČR připravil diagnostický nástroj a kurikulum ČDJ, které budou sloužit jako vodítko pro pedagogy. Předpokládaná úplná účinnost nového systému je od října roku 2021. Jelikož nový systém vyvolává řadu otázek, plánuje META společně s MŠMT zorganizovat kulatý stůl přímo k  novému systému na přelomu února a března roku 2021.  

Z praktických tipů zaujala účastníky praktická ukázka práce s pedagogy ve Finsku, kde je kladen velký důraz na podporu mateřského jazyka žáků a směřování funkční vícejazyčnosti na školách – včetně zdravení na začátku hodiny ve všech mateřských jazycích žáků ve třídě.dosažení vícejazyčnosti na školách a zároveň i k posílení pocitu vlastní hodnoty žáků s OMJ směřovala i doporučení založená na zkušenostech Kanady.

Na stránkách META o.p.s. si můžete přečíst článek, který zpracoval Duc Anh Le 

Program konference naleznete zde.