Mediální skupina Konsorcia 17.2.2021

Mediální a komunikační kampaně, sbírky, personální změny, plány k mezinárodnímu dni uprchlíků a další oznámení.

Probíhá – připravuje se:

 • Letní škola migračních studií – s českými i zahraničními speakery, připravuje se online i offline varianta a lze propojit s dalšími letními akcemi. Zájemci z NGO mohou hradit školné z projektů nebo je po domluvě možné snížené školné. Kontakt: jschroth@iom.int
 • Obnovený bulletin Slovo vyjde opět v březnu. Kontakt: slovo_bulletin@centrum.cz
 • Mezinárodní historický projekt Unlikely Refuge – o fenoménu uprchlictví v Evropě 20. století 
 • Pilotní první ročník projektu IKEA: Skills for Employment zaměřený na držitele mzn nebo doplňkové ochrany a běží v rámci celosvětového programu na podporu integrace uprchlíků a zároveň i zapadá do programu asistovaného zaměstnávání znevýhodněných skupin 
 • Instagram Konsorcia – cílovka jsou pracovníci členských organizací – zajímá nás, co vás zajímá
 • UNHCR připravuje ocenění pro děti-uprchlíky za dobré studijní výsledky – ve spolupráci s MŠMT a MV 
 • MV čerstvě vydalo azylové statistiky za loňský rok
 • Adéla Jurečková odchází z programu ČvT Varianty do nadace Heinrich Böll Stiftung 
 • FSV skončil kurz pro žurnalisty – výsledkem je několik zdařilých článků k uplatnění; další běh v ZS 2021
 • Labyrint migrace (ČvT – Varianty) – online kurz pro pedagogy, jak učit o migraci – pořádá letos už druhý běh
 • Projekt férová migrační politika (SIMI, OPU a Konsorcium)
 • Moje tělo, moje rozhodnutí – FB diskuse ad interrupce (SIMI)
 • SIMI nabízí doučování dětí s OMJ – nábor studentů z PedF aj. – letáky, informace
 • OPU hledá hostitelské rodiny pro náhradní péči 

 

 

Více informací:

Lucie Kellnerová Kalvachová,

koordinátorka mediální skupiny Konsorcia

kellnerova@migracnikonsorcium.cz