Zprávy z pracovních skupin

Pobytová legislativa: připravuje se zpřísnění podmínek pro nesezdané páry a vzdálenější rodinné příslušníky  

11. 1. 2021

Do poslaneckého výboru pro bezpečnost šel 7. ledna návrh zákona, který mění dosavadní zákon o pobytu cizinců na území České republiky. Pro nejbližší rodinné příslušníky, tedy zejména manžele či děti českých občanů, by měla zůstat jejich práva zachována, ale postavení nesezdaných párů, kde jeden občanem ČR nebo EU a druhý tzv. třetizemcem, se v několika oblastech zhorší.  → číst dále

Schůzka advokační skupiny 11. 12. 2020

15. 12. 2020

Na práci interkulturních pracovníků může mít negativní dopad navrhovaná novela zákona o sociálních službách. Do začátku roku lze počítat se značnou nejistotou kolem povinných adaptačně integračních kurzů. Sledujeme vývoj v legislativě. Pracujeme na společném stanovisku k novému Evropskému azylovému a migračnímu paktu. → číst dále

Vyloučení některých skupin migrantů z veřejného zdravotního pojištění dopadá zejména na děti a další zranitelné skupiny   

15. 10. 2020

Velké skupiny migrantů ze zemí mimo EU jsou v ČR odkázány na komerční pojištění, které je drahé a nespolehlivé. Velmi proto vítáme a podporujeme PETICI za vstup dětí všech pracujících v ČR do systému veřejného zdravotního pojištění, která navíc vznikla přímo z iniciativy migrantů a je cenným příkladem společenské participace.  → číst dále